IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(47) pentru cuvîntul-cheie "autonomie"

Secesiunea și constituționalismul

Curăraru Andrei
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectul motivational în predarea lecturii în a doua limba

Colenciuc Ina
Free International University of Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe psihologice în proiectarea și reproiectarea posturilor de muncă
Bîrcă Alic, Serduni Serghei
Economica
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optimizarea comportamentului adulților emergenți prin îmbunătățirea schemelor mentale

Lungu Violeta
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii motivaționale în sistemul educațional

Georgescu Maria
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ancore profesionale și căile succesului. Marea întrebare ce urmează a fi studiată de către psihologii vocaționali și consilierii profesionali: premize, paradigme și practici

Zubenschi Mariana
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul autonomiei în dreptul internaţional şi în dreptul național al Republicii Moldova

Scutaru Eduard
Legea şi Viaţa
Nr. 11(311) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul procuraturii în sistemul organelor de stat
Ciobanu Sergiu
Legea şi Viaţa
Nr. 5(293) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 26 May, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice cu privire la soluţionarea conflictelor de muncă ale sportivilor
Slabu Gheorghe-Sorin
Legea şi Viaţa
Nr. 4(292) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 25 May, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baze de date distribuite

Mitriuc Maria
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etica resuscitării și a terapiei intensive pentru sugarii extrem de prematuri

Cristal Ana
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 28 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea/dezvoltarea autonomiei învățării elevului la limba străină în contextul noii paradigme educaționale

Grîu Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea resurselor personale - condiție a succesului în orientarea profesională a persoanelor cu dizabilități

Cucer Angela
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul şcolar versus autonomie şi libertatea copiilor
Ţapu Grigore1, Gordila Natalia2
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 18 August, 2015. Descarcări-35. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa implicării părinţilor în dezvoltarea copilului la vârsta de 0–3 ani
Căruţă Elena
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-133. Vizualizări-1501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu experimental asupra relaţiei dintre stima de sine şi autonomia faţă de partenerul de cuplu
Groza (Verdeş) Angela
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 10 October, 2013. Descarcări-204. Vizualizări-1373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autonomie și responsabilitate în educație

Cristea Sorin
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația în familie – plasa de siguranță în era globalizării

Terzi-Barbaroșie Daniela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoevaluarea şcolii – un element de inovaţie şcolară

Muşenco Angela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învățământul Centrat pe Student (ÎCS)

Mohammadifard Gholamali
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 9. 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 47