Strategii motivaționale în sistemul educațional
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
116 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-11 22:44
SM ISO690:2012
GEORGESCU, Maria. Strategii motivaționale în sistemul educațional. In: Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor. Vol.19, Partea 2, 1 ianuarie 2021, Chişinău. Chișinău: Tipogr. UPS "Ion Creangă", 2021, pp. 195-205. ISBN 978-9975-46-235-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.19, Partea 2, 2021
Conferința "Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice."
19, Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2021

Strategii motivaționale în sistemul educațional


Pag. 195-205

Georgescu Maria
 
 
Disponibil în IBN: 6 mai 2022


Rezumat

The opinion that the learning environment is an important factor in increasing students' motivation for educational activity and school performance, is increasingly accepted. Teachers are the ones who coordinate the learning environment and one of their most important tasks is to create an optimal environment that stimulates and supports students' motivation for involvement in the learning activity.

Opinia că mediul de învățare este un factor important în creșterea motivației elevilor pentru activitatea educațională și a randamentului școlar este acceptată din ce în ce mai mult. Profesorii sunt cei care coordonează mediul de învățare și una dintre cele mai importante sarcini ale acestora este crearea unui mediu optim care să stimuleze și să susțină motivația elevilor pentru implicarea în activitatea de învățare.

Cuvinte-cheie
Autonomy, control, motivation,

autonomie, control, motivaţie