IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "viteza"
Aplicarea legilor conservării la rezolvarea problemelor dinamicii corpurilor cu legături
Cernei Mihai, Calalb Mihai
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critical examination of the subject in the study of energy, momentum and relative motion
Zubac Ion
Tiraspol State University
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 29 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea vitezei la elevii din clasa a III-a prin folosirea jocurilor de mişcare
Potop Larisa
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-77. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de fizică cu aplicaţii în construcţii la fundații pe piloţi bătuţi în teren omogen şi în structuri stratificate
Lupaşcu Eleodor
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(57-58) / 2017 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peaches convective drying
Vişanu Vitali
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea calculatorului: cauzele funcţionării lente, soluţii
Alexei (Lachi) Arina, Gavrilovici Natalia
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drona – noua tehnologie în domeniul măsurătorilor geodezice
Galaju Nicolae, Trifan Adrian, Nistor-Lopatenco Livia
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solutii optime penrtu ameliorarea traficului rutier
Popușoi Angela
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele pentru activități de laborator la matematică în concept STEAM
Afanas Dorin
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 28-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile rezolvării problemelor la cinematica punctului material
Corciu Nadejda1, Guţuleac Leonid2
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 3-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-813-8.
Disponibil online 8 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asupra teoriei debitmetrelor electromagnetice cu câmp magnetic constant
Cernica Ion
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-311-0.
Disponibil online 19 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fizica tsunami
Popa Mihail
Fizica şi tehnologiile moderne
Ediția a 22-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activități didactice în cadrul laboratorului ”Probleme Actuale în Algebră, Geometrie și Topologie”
Afanas Dorin
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrare de laborator: determinarea vitezei mişcării ionilor pe baza fenomenului de electroliză
Popa Mihail
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(14) / 2016 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrare de laborator mişcarea corpurilor în prezenţa forţelor aerodinamice de rezistenţă
Popa Mihail, Ursu Vitalie
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(11) / 2014 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 28 January, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul teoretic al organelor de lucru de tip cuţit-disc ale maşinilor agricole
Melnic Iurie
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 24 January, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza programelor de pregătire a înotătorilor de performanță în cadrul macrociclului de bază al ciclului anual de antrenament
Solonenco Grigore, Stepanova Natalia, Onoi Onoi Mihail Petru, Dorgan Viorel
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 35(1) / 2020 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere practico-metodice privind dezvoltarea aptitudinilor motrice ale militarilor
Lefter Natalia
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 24(4) / 2015 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 14 April, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-1001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ методов и критериев оценки специальной физической подготовленности футболистов
Stepanov Vasile
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 2(2) / 2009 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea vitezei de deplasare a vehiculelor aflate în depăşire după urmele de impact de pe părţile laterale
Malanciuc Alexandr
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 29 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20