IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-28 16:56
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)24
  2019  (2 din 2)45
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)44
  2016  (2 din 2)50
  2015  (2 din 2)50
  2014  (2 din 2)51
  2013  (2 din 2)51
  2012  (2 din 2)42
  2011  (2 din 2)47
  2010  (2 din 2)41
  2009  (2 din 2)45
  2008  (2 din 2)48
  2007  (2 din 2)43
imagine

pISSN: 1857-0003
eISSN: 2587-3202
Ştiinţa Agricolă
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.10.31-2017.10.25)
  • B (2010.12.06-2013.10.30)
  • C (2009.04.30-2010.12.05)

Botanica, conservarea şi valorificarea diversităţii vegetale. Protecţia plantelor


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole630254303287360944
Volume2719654953
Total6572739573826

Vizualizări   1045Descărcări   55

Conţinutul numărului de revistă

Studiu comparativ al formelor materne şi al hibrizilor simpli modificaţi de porumb timpuriu 3-7

CZU: 633.15:631.527.5

Rusu Ghenadie
Răsărirea plantulelor de porumb in semănatul timpuriu 8-16

CZU: 633.15:631.53.04

Ştirbu Valentin, Partas Eugenia, Spînu Alexei
К вопросуо засухо-жаростойкости и адаптивности мягкой озимой пшеницы в Республике Молдова 17-21

CZU: 633.11”324”:632.111/.112(478)

Постолати Алексей, Макидон Михаил, Сергей Титу
Фотосинтезирующая активность рудеральной растительности в зоне влияния свалки 22-27

CZU: 581.132+614.78

Попович Василий
Морфогенетические особенности аллювиальных почв Предкарпатья Украины 28-35

CZU: 631.482.1(477.8)

Думих Игорь
Методика определения площади листовой поверхности льна масличного (Linumusitatissimum L.) на основеметодов обработки и анализа изображений 36-40

CZU: 633.854.54:581.132:002(477)

Малкина Вера, Еременко Оксана
Afinitatea şi unele particularităţi fiziologice ale diferitor rase de lupoaie (Orobanche cumana Wallr.) 41-46

CZU: 633.854.78:581.142

Duca Maria, Port Angela, Cernolev Elena, Mutu (Calmîş) Ana, Chilari Rodica
Formarea coroanei natural ameliorată cu volum redus la pomii de cireş 47-52

CZU: 634.232:631.546(478)

Ivanov Igor, Balan Valerian
Оценка плотности имаго табачного трипса в теплицах с помощью аттрактивных ловушек 53-58

CZU: 632.731:595.731

Мунтян Елена, Батко Михаил, Язловецкий Игорь
Содержание форм азота в листьях древесных растений как составляющая мониторинга состояния дендрофлоры парков г. Днепропетровск 59-65

CZU: 630*81:582.5/.9+581.133.1](477.63)

Иванченко Ольга, Бессонова Валентина
Урожайность картофеля раннего в зависимости от формы абсорбента в лесостепи Украины 66-72

CZU: 635.21:631.559(474)

Воробьева Наталья, Тернавский Андрей, Наумчук Вячеслав
Перспективы производства овощной продукции и картофеля в Украине 73-77

CZU: 635(477.4)

Ульянич Елена, Ковтунюк Зоя, Слободяник Галина, Щетина Сергей, Кецкало Виктория, Накльока Ольга
Argumentarea experimentală a principalilor parametri ai brăzdarelor semănătoarelor de precizie 78-82

CZU: 631.331.81

Nazar Boris
Studiul teoretic al organelor de lucru de tip cuţit-disc ale maşinilor agricole 83-87

CZU: 631.332

Melnic Iurie
Producerea şi utilizarea biocombustibililor in baza alcoolilor monoatomici 88-98

CZU: 662.754

Cerempei Valerian
Совершенствование техники для посева– начальный этап программирования урожайности 99-103

CZU: 631.33.02:004

Васильковская Екатерина, Васильковский Алексей, Петренко Дмитро
Определение эффективности при модернизации биотехнических систем с учётом ситуации экономического риска 104-110

CZU: 631.171.1

Волконович Ливиу, Кушнир Михаил, Волконович Августин, Кушнир Наталья, Слипенки Викторин, Дайку Анатол, Попа Александр
Perfecţionarea metodei de stabilire a regimului de umiditate a solului la irigare 111-115

CZU: 631.423.2

Coronovschi Alexandru, Ceban Rodica
Innovative approach to the detection of teat cup liner tension 116-119

CZU: 637.116

Palij Andriy
Chemical composition and nutritive value of the feed used in feeding of cows in the Republic of Moldova 120-124

CZU: 636.2.085.1(478)

Caisîn Larisa, Vrancean Vasile, Bivol Ludmila, Grosu Natalia, Vasileva Nina
Utilizarea aditivului nutriţional in hrana stimulatoare a albinelor in perioada de primăvară 125-129

CZU: 638.144.52

Eremia Nicolae, Modvală Susana
Influenţa biomasei din streptomicete asupra microflorei tractului intestinal al puilor de găină 130-134

CZU: 636.52/.58:612.336.3

Manciu Alexandr
Роль паратипичных факторов вформировании показателей неспецифической резистентности организма лошадей гуцульской породы 135-140

CZU: 636.1.04:611.018.54(477)

Стефурак Юрий, Пасайлюк Мария, Стефурак Ирина
Эффективность отечественных инсектицидов против мух в птицеводстве 141-145

CZU: 619:615.576.89:636.5

Нагорная Людмила, Березовский Андрей
Semifabricate din tocătură de carne de ovină cu adaos de şrot din seminţe de nuci, dovleac, in şi struguri 146-152

CZU: 637.52’6

Grumeza Irina, Gudima Angela, Coev Ghenadii, Macari Artur