IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(62) pentru cuvîntul-cheie "text"
Aspecte metodologice de receptare a textelor literare în clasele primare
Codreanu Aliona
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La spécificité de l'approche discursive du texte littéraire dans la formation de la compétence de communication en anglais
Ciorba-Lașcu Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea lecturii în clasele primare
Munteanu Tamara
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența textului din picturile murale asupra calității receptării lor
Jabinschi Ion
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice referitoare la discurs și text
Eni Mihaela
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea logico - semantică a textului
Dodon Eugenia
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Забавные истории из жизни немецких колонистов Бессарабии (1814/1940) в ингвокультурологическом обзоре
Golovina Natalia
Измаильский государственный гуманитарный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика изучения имени существительного на интегрированных уроках русского языка и литературы
Tîmbaliuc Elena
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atelierul de lectură – formă de organizare a lecţiilor de română
Lupu Doina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un poem antitotalitar al Anei Blandiana
Cristea-Enache Daniel
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(18) / 2023 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 9 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Text, intertext, discurs
Axentii Victor
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul literar ca discurs al socialităţii. Sociocritica franceză
Popa Oxana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Replacing a title as an identifying characteristic while translating book titles
Iablonschi Alina
"Alecu Russo" State University of Balti
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translating book titles
Iablonschi Alina
"Alecu Russo" State University of Balti
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Словесный ряд как один из компонентов художественного произведения
Vnucova Vlada
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise ale formării competenţelor literar-artistice ale elevilor din clasele primare
Paga Doina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezambiguizarea contextuală a termenilor editorial-poligrafici
Calaraş Svetlana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea semantico-funcţională a aluziei ca actualizator al lecturii intertextuale a textului
Guţu Silvia
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-72-2.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsături caracteristice ale scrierii chirilice (pe baza unor texte vechi românești)
Verebceanu Galaction
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 7 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii educaționale centrate pe subiect pentru formarea competenței textuale a elevilor din clasele primare
Midrigan Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 62