IBN
Închide
Calaraş Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 1

Dezambiguizarea contextuală a termenilor editorial-poligrafici
Calaraş Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Noţiune – concept – termen. Interpretări
Calaraş Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terms and texts: the functionality of romanian editorial-polygraphic terms
Calaraş Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Consideraţii asupra paronimiei termenilor editorial-poligrafici
Calaraş Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O clasificare a calcurilor: calcul în textul specializat editorial-poligrafic
Calaraş Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Limba si vorbire într-o lume globalizata: anglicisme în terminologia editorial-poligrafica
Calaraş Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Elementul central al terminologiei: conceptul sau termenul?
Calaraş Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Aspecte gramaticale în analiza termenilor editoriali-poligrafici
Calaraş Svetlana
Institutul de Filologie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități semantice în analiza sincronică a terminologiei editorial-poligrafice
Calaraş Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 31 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Terminologia editorial-poligrafică. Aspecte diacronice
Calaraş Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terms and Texts: the Functionality of Editorial-Polygraphic Terms
Calaraş Svetlana
Academy of Sciences of Moldova
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 16 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Confluences between the american and the moldovan literatures: diacronic and comparative perspective
Calaraş Svetlana
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(54) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Typological resemblances between john steinbeck’s “grapes of wrath” and the literary works of the Moldovan writers
Calaraş Svetlana
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

The reception of the American literature in Republic of Moldova
Calaraş Svetlana
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Typological resemblances between John Steinbeck’s “Grapes of Wrath” and the literary works of the moldovan writers
Calaraş Svetlana
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15