IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Suceava
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (63): antreprenoriat (4), entrepreneurship (4), entrepreneur (4)
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice4/5
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (0 ORCID,
0 Google Scholar ID,
0 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(0)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 17. Descărcări - 299. Vizualizări - 5300.
Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Relația dintre climatul organizațional și satisfacția pentru muncă a angajaților din mediul educațional
Groza (Verdeş) Angela, Luchian-Ursachi Nicoleta
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Antreprenoriatul de la definiție la primele practici în sistemul social din România
Răţoi Raluca, Jelescu Petru
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 66-71.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptele de antreprenoriat, antreprenor și evoluția lor
Lupașcu Gabriela-Mihaela, Jelescu Petru
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 56-61.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea și importanța ei în dezvoltarea capacităților antreprenoriale la elevii din ciclul primar
Răţoi Raluca
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din Chișinău. 209-213.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria burnout-ului
Croitoriu Nicoleta
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale ale psihologilor despre Burnout
Croitoriu Nicoleta
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 121-124.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Factori ce condiționează apariția epuizării profesionale la personalul didactic
Croitoriu Nicoleta, Potâng Angela
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 211-214.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de prevenire a sindromului burnout
Croitoriu Nicoleta
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 299-302.
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-52. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific research, communication and deontology
Teodorovici Cristina, Florescu Marin Constantin
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 31-31.
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale la elevii claselor gimnaziale
Lupașcu Gabriela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale la elevii claselor gimnaziale
Lupașcu Gabriela
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. CEP USM. 41-41.
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea capacităților antreprenoriale la elevii claselor primare
Răţoi Raluca
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale la elevii claselor primare
Răţoi Raluca
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. CEP USM. 44-44.
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personalității școlarului mic educat în diferite medii sociale de viață
Racu Igor, Cazan Laura
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(53) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2018. Descarcări-45. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violenţa în mediul şcolar
Croitoriu Nicoleta, Lupașcu Gabriela
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. 245-255.
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-61. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Asistența psihologică oferită copiilor cu cerințe educaționale speciale victime ai violenței
Adăscăliţă Viorica, Cuconu Florinela Laura
Tendințe moderne în psihologia practică
2017. Chișinău. Tipogr. UPS „Ion Creangă”. 88-94.
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Importanţa comunicării pentru starea de bine a copiilor
Cîrligeanu Margareta
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 143-146.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17