IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (537): soil (28), harvest (14), degradation (14)
Reviste/manifestări ştiinţifice03
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice13/10541/100
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 262
141 publicatii cu CZU (53.8%)
11 publicatii cu DOI (4.2%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (5 ORCID,
1 Google Scholar ID,
5 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(10)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 262. Descărcări - 2350. Vizualizări - 181078.
Articole în reviste din RM - 102. Publicaţii la conferinţe din RM - 140. Publicaţii peste hotare - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Evoluția antropică și starea ecologică actuală a învelișului de sol din lunca Botnei inferioare
Didenco Victor, Cerbari Valerian
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. Tipogr. “Arconteh”. 503-507.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa nivelurilor de nutriţie minerală asupra productivităţii culturilor de cîmp pe sol cenuşiu de pădure
Lungu Vasile
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. Tipogr. “Arconteh”. 159-163.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model tehnologic de pregătire, stocare şi valorificare a gunoiului de grajd amestecat produs în gospodăriile populaţiei rurale
Plămădeală Vasile, Rusu Alexandru, Bulat Ludmila
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 12

Cercetări privind acțiunea apei mineralizate asupra caracteristicilor chernoziomului tipic
Filipciuc Vladimir, Rozloga Yurii G., Boaghe Lilia, Cojocaru Olesea
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iaşi. 35-35.
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservarea și utilizarea rațională a umidității din sol
Popov Leonid, Kuharuk Ecaterina
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iaşi. 34-34.
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la stabilirea parametrilor mineralogici ai solurilor brune pentru specificarea genezei și clasificării lor
Alexeev Vasile, Filipciuc Vladimir
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența agronomică și economică a utilizării deșeurilor de la producerea de băuturi alcoolice pe cernoziom cambic
Siuris Andrei
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iaşi. 39-40.
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea agriculturii conservative asupra proprietăților solului în rotația culturilor cu leguminoase în agricultura Republicii Moldova
Leah Tamara, Cerbari Valerian
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iaşi. 33-34.
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gradul de modificare cantitativă și calitativă a materiei organice din sol în rezultatul aplicării diferitor tipuri de deșeuri organogene locale
Plămădeală Vasile, Bulat Ludmila
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 139-144.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model tehnologic de valorificare ca îngrășământ a drojdiilor de vin solide la vița de vie pe rod
Siuris Andrei, Bîstrova Natalia
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 145-149.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model tehnologic de valorificare ca îngrășământ a nămolului orășenesc tratat și deshidratat în geotuburi
Plămădeală Vasile, Rusu Alexandru, Bulat Ludmila
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea stării de calitate și a capacității de producție a cernoziomului cambic sub influența îngrășămintelor verzi
Leah Tamara, Cerbari Valerian
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 32(45) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О состоянии и перпективах геохимических исследований почв в Республике Молдова
Лях Тамара
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction
Vol.1. 2020. Tiraspol. Shevchenko State University. 117-123.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты испытания препарата ПЛАНТАФОЛ в качестве внекорневой подкормке растений винограда
Плэмэдялэ Вaсиле, Булат Людмила
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 135-139.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эродированные почвы в бассейне реки Бэлцата, притока Днестра
Кухарук Екатерина, Бытка Андрей , Кривова Ольга
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. Eco-TIRAS. 180-183.
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 20

Acțiunea fertilizatoare a îngrășămintelor minerale asupra culturilor de câmp pe cernoziom carbonatic
Ciochina Vitalie
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. CEP USM. 62-66.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartography of the Composition of Clay Minerals in Soils and Parent materials in Moldova
Alekseev Vasile E., Rozloga Yurii G.
Eurasian Soil Science
Nr. 4(52) / 2019 / ISSN 1064-2293 / ISSNe 1556-195X
Disponibil online 3 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deșeurile de la producerea băuturilor alcoolice – surse importante de materie organică
Siuris Andrei
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 62-62.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica umidității și elementelor nutritive în cernoziom carbonatic sub grâul de toamnă
Ciochina Vitalie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 207-212.
Disponibil online 24 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dry matter accumulation and nutrient consumption by winter wheat depending on the harvest level
Leah Nicolai, Andrieş Serafim, Gojinețchi Ana
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. CEP USM. 156-161.
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 262