IBN
Închide

41Publicaţii

407Descărcări

22636Vizualizări

Cerbari Valerian
Cuvinte-cheie (84): legumes (3), Humus (3), remediation (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2022 - 2

The characteristic of albic grey soils from the Dniester plateau of Republic of Moldova
Leah Tamara , Cerbari Valerian
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Symposium of Agriculture and Food engineering
2022. Iași, România. ISSN 1454-7414.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedogenesis and natural factors of brown forest soils from codrii plateau of the Republic of Moldova
Cerbari Valerian , Leah Tamara
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Symposium of Agriculture and Food engineering
2022. Iași, România. ISSN 1454-7414.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Caracteristica comparativă a griziomurilor din nord-vestul Podișului Codrilor
Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția antropică și starea ecologică actuală a învelișului de sol din lunca Botnei inferioare
Didenco Victor , Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution of knowledge of virgin and arable forest soils in the foreststeppe area of the Republic of Moldova
Leah Tamara , Cerbari Valerian
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Symposium of Agriculture and Food engineering
2021. Iași, România. .
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Evaluarea agriculturii conservative asupra proprietăților solului în rotația culturilor cu leguminoase în agricultura Republicii Moldova
Leah Tamara , Cerbari Valerian
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the conservative agriculture benefits on soil properties and harvests in crop rotation with legumes
Leah Tamara , Cerbari Valerian
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Lucrări Ştiinţifice. Seria Agronomie
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 1454-7414 / ISSNe 2069-7627
Disponibil online 24 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea stării de calitate și a capacității de producție a cernoziomului cambic sub influența îngrășămintelor verzi
Leah Tamara , Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 32(45) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Typical black soils of Moldova - 140 years after its study by V.V. Dokuchaev
Cerbari Valerian , Leah Tamara , Leah Nicolai
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea îngrășămintelor verzi - metodă de remediere a stratului arabil compactat al solurilor
Leah Tamara , Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Agriculture in the Republic of Moldova in terms of soil remediation and protection
Cojocaru Olesea1 , Cerbari Valerian2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
AgroLife Scientific Journal
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2285-5718 / ISSNe 2285-5718
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucerna şi raigrasul semănate în amestec – măsură ameliorativă de remediere a stării de calitate a solurilor cenuşii arabile
Stahi Marcela , Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rebuilding soil carbon in degraded steppe soils of Eastern Europe: The importance of windbreaks and improved cropland management
Wiesmeier Martin12 , Lungu Marina3 , Cerbari Valerian3 , Boincean Boris4 , Hubner Rico2 , Kogel-Knabner Ingrid2
1 Institute for Organic Farming, Soil and Resource Management,
2 Technical University Munich,
3 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
4 Selectia Research Institute of Field Crops
Land Degradation and Development
Nr. 4(29) / 2018 / ISSN 1085-3278
Disponibil online 7 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Refacerea preventivă a însuşirilor stratului arabil degradat al cernoziomurilor pentru implementarea cu succes a procedeelor No-till şi Mini-till de lucrare a solului în cadrul sistemului de agricultură conservativă
Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эволюция и деградация почвенного покрова  Mолдовы, восстановления и сохранения плодородия черноземов
Cerbari Valerian
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aspecte generale privind morfologia și starea cernoziomului obișnuit slab erodat din cadrul bazinului de recepție „Negrea”
Cojocaru Olesea , Cerbari Valerian , Autor Nou
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Problema remedierii stării de calitate şi sporirea capacităţii de producţie a cernoziomurilor
Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-139-2.
Disponibil online 17 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Caracterizarea comparativă a însuşirilor cernoziomurilor neerodate şi erodate din bazinul de recepţie cadru al câmpiei Prutului de Mijloc
Cojocaru Olesea , Cerbari Valerian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-1141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetările pedologice de monitoring pe poligoanele-cheie în Republica Moldova
Leah Tamara , Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parametrii însuşirilor cernoziomurilor obişnuite neerodate şi erodate din bazinul-cadru de recepţie al zonei colinare a prutului de mijloc
Cojocaru Olesea , Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-4494-1-0.
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41