IBN
Închide

31Publicaţii

270Descărcări

16674Vizualizări

Cerbari Valerian
Cuvinte-cheie (58): degradation (3), compaction (2), cernoziom (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Evoluția antropică și starea ecologică actuală a învelișului de sol din lunca Botnei inferioare
Didenco Victor, Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Evaluarea agriculturii conservative asupra proprietăților solului în rotația culturilor cu leguminoase în agricultura Republicii Moldova
Leah Tamara, Cerbari Valerian
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea stării de calitate și a capacității de producție a cernoziomului cambic sub influența îngrășămintelor verzi
Leah Tamara, Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 32(45) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Typical black soils of Moldova - 140 years after its study by V.V. Dokuchaev
Cerbari Valerian, Leah Tamara, Leah Nicolai
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea îngrășămintelor verzi - metodă de remediere a stratului arabil compactat al solurilor
Leah Tamara, Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Lucerna şi raigrasul semănate în amestec – măsură ameliorativă de remediere a stării de calitate a solurilor cenuşii arabile
Stahi Marcela, Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rebuilding soil carbon in degraded steppe soils of Eastern Europe: The importance of windbreaks and improved cropland management
Wiesmeier Martin12, Lungu Marina3, Cerbari Valerian3, Boincean Boris4, Hubner Rico2, Kogel-Knabner Ingrid2
1 Institute for Organic Farming, Soil and Resource Management,
2 Technical University Munich,
3 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
4 Selectia Research Institute of Field Crops
Land Degradation and Development
Nr. 4(29) / 2018 / ISSN 1085-3278
Disponibil online 7 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Refacerea preventivă a însuşirilor stratului arabil degradat al cernoziomurilor pentru implementarea cu succes a procedeelor No-till şi Mini-till de lucrare a solului în cadrul sistemului de agricultură conservativă
Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эволюция и деградация почвенного покрова  Mолдовы, восстановления и сохранения плодородия черноземов
Cerbari Valerian
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aspecte generale privind morfologia și starea cernoziomului obișnuit slab erodat din cadrul bazinului de recepție „Negrea”
Cojocaru Olesea, Cerbari Valerian, Autor Nou
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Caracterizarea comparativă a însuşirilor cernoziomurilor neerodate şi erodate din bazinul de recepţie cadru al câmpiei Prutului de Mijloc
Cojocaru Olesea, Cerbari Valerian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetările pedologice de monitoring pe poligoanele-cheie în Republica Moldova
Leah Tamara, Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproducerea fertilităţii cernoziomurilor în sistemul de agricultură cu emisii reduse de CO2, prin utilizarea în asolament a unui câmp sub amestec de ierburi perene graminee şi leguminoase
Cerbari Valerian1, Scorpan Vasile2, Ţăranu Marius2
1 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
2 Ministerul Mediului
Mediul Ambiant
Nr. 2(68) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 31 July, 2014. Descarcări-28. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Calitatea solurilor în Moldova, probleme şi soluţii
Andrieş Serafim, Cerbari Valerian, Filipciuc Vladimir
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 aniCulegerea de articole știinţifice
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-66-231-4.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificarea solurilor cumulice din zona cernoziomurilor
Varlamov Eugen, Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 aniCulegerea de articole știinţifice
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-66-231-4.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode fitotehnice de remediere a însuşirilor degradate ale cernoziomurilor
Cerbari Valerian, Ciolacu Tatiana
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 aniCulegerea de articole știinţifice
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-66-231-4.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea însuşirilor cernoziomurilor obişnuite din sudul Moldovei sub influinţa unor măsuri fitotehnice
Cerbari Valerian1, Scorpan Vasile2, Ţăranu Marius2
1 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
2 Ministerul Mediului
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 aniCulegerea de articole știinţifice
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-66-231-4.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remedierea stării de calitate şi capacităţii de producţie a cernoziomurilor obişnuite din sudul Moldovei sub influenţa unor măsuri fitotehnice
Cerbari Valerian1, Scorpan Vasile2, Ţăranu Marius2, Bacean Ion3
1 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
2 Ministerul Mediului,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 1(61) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Геологический фактор в формировании специфики минералогии и свойств стагниковых черноземов
Алексеев Василий, Cerbari Valerian, Бургеля Аурелий, Varlamov Eugen
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 5

57 de ani în acelaşi institut Dr. Dumitru Balteanschi la 80 de ani
Andrieş Serafim1, Krupenikov Igor2, Bratco Dumitru3, Leah Tamara1, Arhip Olga2, Cerbari Valerian2, Stasiev Grigore4
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
4 Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31