IBN
Închide
Rozloga Iurii
Cuvinte-cheie (44): mapping and spatial analysis (1), material raster (1), digital mapping of soils (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Cercetări privind acțiunea apei mineralizate asupra caracteristicilor chernoziomului tipic
Filipciuc Vladimir1, Rozloga Yurii G.1, Boaghe Lilia1, Cojocaru Olesea2
1 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
2 State Agrarian University of Moldova
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Cartography of the Composition of Clay Minerals in Soils and Parent materials in Moldova
Alekseev Vasile E., Rozloga Yurii G.
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Eurasian Soil Science
Nr. 4(52) / 2019 / ISSN 1064-2293 / ISSNe 1556-195X
Disponibil online 3 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Pretabilitatea la irigație a apelor de suprafață din raionul Ialoveni
Rozloga Iurii, Filipciuc Vladimir, Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raionarea pedoameliorativă a solurilor în scopul amenajării sistemei de irigație sub plantații de nuc
Rozloga Iurii, Filipciuc Vladimir, Boaghe Lilia, Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Черноземы типичные восточных отрогов Kодр Молдовы
Кирилюк Владимир, Filipciuc Vladimir, Розлога Юрий, Şalaghina Natalia
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Efecte directe și remanente ale irigației cu apă subterană asupra cernoziomului obișnuit
Filipciuc Vladimir, Boaghe Lilia, Chiriliuc Vladimir, Rozloga Iurii
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harta digitală a tipurilor de soluri ale Republicii Moldova
Rozloga Iurii
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aplicarea sistemului geoinformaţional pentru stabilirea şi evaluarea proceselor erozionale
Rozloga Iurii
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Caracteristica hidrografică a bazinului râului Botna
Rozloga Iurii1, Paraşciuc Vasile2
1 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
2 Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 16 September, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Tipurile de sol al bazinului râului Prut din Republica Moldova
Rozloga Iurii
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Cadastru și Drept
Vol.33. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зависимость бонитета почв от масштаба картирования
Кирилюк Владимир, Filipciuc Vladimir, Moşoi Iurie, Розлога Юрий
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Cadastru și Drept
Vol.33. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Stаrea de calitate a solurilor din comuna Brăviceni, r-l Orhei
Filipciuc Vladimir, Rozloga Iurii
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 aniCulegerea de articole știinţifice
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-66-231-4.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные формы деградация почв Оргеевского района
Розлога Юрий, Попов Леонид
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 aniCulegerea de articole știinţifice
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-66-231-4.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пригодность почв Оргеевского района для орошения
Розлога Юрий
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 aniCulegerea de articole știinţifice
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-66-231-4.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цифровая почвенная карта Оргеевского района
Розлога Юрий
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 aniCulegerea de articole știinţifice
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-66-231-4.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Structura învelişului de sol al terenurilor în pantă din Republica Moldova
Rozloga Iurii
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2010 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16