IBN
    

    
  


    
Închide
Pascaru Ana Ilarion
Afiliat la Institutul de Istorie al AŞM

2018 - 1

Reintegrarea fundamentelor cunoașterii în societate

Pascaru Ana
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Recuperări axiologice: Sfatul Țării

Pascaru Ana
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. Editura Lexon PRIM. 698-704.
Disponibil online 15 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acribia în filosofia catalizată de societatea bazată pe cunoaștere
Pascaru Ana
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O taxonomie a factorului structural în societatea din Republica Moldova

Pascaru Ana
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. Î.S. „Tipografia Centrală”. 387-392.
Disponibil online 25 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Contemporaneitatea conexiunilor în filosofie
Pascaru Ana
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Considerații filosofice asupra independenței societății contemporane: cazul republicii Moldova
Pascaru Ana
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inocularea descentralizării axiologice în conceptul societate bazată pe cunoaștere
Pascaru Ana
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 12 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Aspecte identitare în dialogul cultural dintre migranţi și reprezentanţii societăţii de adopţie
Pascaru Ana, Roşca Mariana
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(166) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 January, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări epistemice privind cadrul societăţii bazate pe cunoaştere
Pascaru Ana
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(165) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 July, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9