Inocularea descentralizării axiologice în conceptul societate bazată pe cunoaștere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
264 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-10 14:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
130.2+165 (1)
Filosofia spiritului. Metafizica vieții spirituale (76)
Logică. Epistemologie. Teoria cunoașterii. Metodologie (58)
SM ISO690:2012
PASCARU, Ana. Inocularea descentralizării axiologice în conceptul societate bazată pe cunoaștere . In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2015, nr. 2(168), pp. 129-135. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294

Inocularea descentralizării axiologice în conceptul societate bazată pe cunoaștere

CZU: 130.2+165
Pag. 129-135

Pascaru Ana
 
Institutul de Istorie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2015


Rezumat

This paper include a several thoughts concerning the character of the knowledge- bazed society concept. In the path to elucidate the challenges of this concept the author relief statements that it is more deeply than have been accessibilities to the scientific and media information. This accounts in investigations means connection the axiological decentralization with insuring the values pylons between all components inside of that concept. At list but not last that the axiological decentralization as if a components in knowledge- bazed society keep in touch its identifiable concept.

Cuvinte-cheie
Inoculation,

axiological decentralization, concept-theory, knowlegd-bazed society