IBN
  



  













    
  


    
Închide
Cioban Mitrofan Mihail
Afiliat la Universitatea de Stat din Tiraspol

2020 - 1

Referitor la congruența și construirea poligoanelor

Cioban Mitrofan, Popovici-Bujor Violeta
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 70-78.
Disponibil online 27 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Convex families of sets on topological spaces

Cioban Mitrofan, Mihaylova Ekaterina
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Valinex. 44-49.
Disponibil online 1 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte cu privire la studierea logicii în învățământul superior

Cioban Mitrofan, Sali Larisa
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 72-77.
Disponibil online 3 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referitor la metoda algebrică de construcții geometrice

Cioban Mitrofan
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 71-78.
Disponibil online 5 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On metrizable families of subspaces of locally convex spaces via selections

Cioban Mitrofan, Mihaylova Ekaterina
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(8) / 2019 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 29 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Completeness type properties, products, and group remainders

Arhangeliski Alexandr, Cioban Mitrofan
Topology and its Applications
Nr. 263 / 2019 / ISSN 0166-8641
Disponibil online 28 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 17

Kepler și problema a n corpuri

Cioban Mitrofan, Cebotaru Elena
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distances on Free Semigroups and Their Applications

Cioban Mitrofan, Budanaev Ivan
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(86) / 2018 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 26 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On solutions of functional equations with linear translations

Cioban Mitrofan, Sali Larisa
Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series
Nr. 2(45) / 2018 / ISSN 1223-6934
Disponibil online 24 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rajkov remainder and other group-remainders of a topological group

Arhangeliski Alexandr, Cioban Mitrofan
Topology and its Applications
Nr. 241 / 2018 / ISSN 0166-8641
Disponibil online 4 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scattered and Digital Topologies in Image Processing

Cioban Mitrofan, Budanaev Ivan
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. "VALINEX" SRL. 21-40.
Disponibil online 3 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesorul Mihail Popa – a 70-a aniversare

Cioban Mitrofan, Cozma Dumitru
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 30 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Around the Poincaré center-focus problem

Cioban Mitrofan
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 31 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selections of set-valued mappings and locally finite properties of mappings

Cioban Mitrofan, Mihaylova Ekaterina
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 31 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesorul Ilie Lupu – la 80 de ani de viață și 50 de ani de activitate științifică

Cioban Mitrofan
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea TIC la studierea transfromărilor geometrice elementare

Cioban Mitrofan, Sali Larisa
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 107-110.
Disponibil online 3 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль математических проблем в развитии интеллектуальных способностей учащихся

Cioban Mitrofan, Lupu Ilie, Cioban-Pileţcaia Antonina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuvânt înainte

Cioban Mitrofan, Chiriac Liubomir
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. Tiraspol State University. 5-8.
Disponibil online 22 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Математические проблемы и интеллектуальные способности учащихся

Cioban Mitrofan, Lupu Ilie, Cioban-Pileţcaia Antonina
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. Tiraspol State University. 20-29.
Disponibil online 23 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efficiency and Penalty Factors on Monoids of Strings

Cioban Mitrofan, Budanaev Ivan
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(77) / 2018 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 12 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 64