Geneza conceptului de gândire algoritmică și natura matematicii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
190 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-21 19:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
510.62+512.54+519.76 (1)
Logică matematică (13)
Algebră (315)
Cibernetică matematică (80)
SM ISO690:2012
CIOBAN, Mitrofan; POPOVICI-BUJOR, Violeta. Geneza conceptului de gândire algoritmică și natura matematicii. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 3(58), pp. 28-37. ISSN 1857-0461.
10.5281/zenodo.4269379
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Geneza conceptului de gândire algoritmică și natura matematicii

Genesis of the concept of algorithmic thinking and the nature of mathematics


DOI: 10.5281/zenodo.4269379
CZU: 510.62+512.54+519.76
Pag. 28-37

Cioban Mitrofan, Popovici-Bujor Violeta
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2020


Rezumat

The article investigates the genesis of the algorithm concept. It is mentioned that the concept of algorithm and algorithmic thinking appeared much earlier than the word algorithm. The linguistic and methodological bases of mathematics and, in particular, of algorithmization, the role of the algorithm concept in the educational process and other human activities are analyzed. Algorithmics are a fundamental requirement in solving many types of problems and, in particular, in computer science. Algorithmic thinking means the presence of skills and competencies to apply algorithms to solve problems and to be aware of sequences of algorithms in the logical demonstration of statements. The content of the article is developed in the aspects of the educational process.

Articolul abordează geneza conceptului de algoritm. Se menționează că atât conceptul de algoritm, cât și cel de gândire algoritmică au apărut cu mult înainte de cuvântul algoritm. Sunt analizate bazele lingvistice și metodologice ale matematicii și, în particular, ale algoritmizării, rolul conceptului de algoritm în procesul educațional și în alte activități umane. Algoritmizarea este o cerință fundamentală în rezolvarea multor tipuri de probleme, în special, în informatică. Gândirea algoritmică înseamnă prezența abilităților și competențelor de a aplica algoritmi la rezolvarea problemelor și de a conștientiza secvențe de algoritmi în demonstrarea logică a afirmațiilor. Conținutul articolului este dezvoltat sub aspectul procesului educațional.

Cuvinte-cheie
algorithm, algorithmic thinking, semantics, semiotics, educational process,

algoritm, gândire algoritmică, semantică, semiotică, proces educaţional