Distanțe pe cvasisemiinele și semiinele
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
108 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-03 15:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
512.55+517.9 (3)
Algebră (315)
Ecuații diferențiale. Ecuații integrale. Alte ecuații funcționale. Diferențe finite. Calculul variațional. Analiză funcțională (155)
SM ISO690:2012
MIRON, Zinaida; CIOBAN, Mitrofan. Distanțe pe cvasisemiinele și semiinele. In: Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor. Ediția a LXIX-a, 13-14 mai 2020, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2020, pp. 114-119. ISBN 978-9975-76-309-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXIX-a, 2020
Conferința "Conferinţa ştiinţifică a studenţilor"
Chişinău, Moldova, 13-14 mai 2020

Distanțe pe cvasisemiinele și semiinele


CZU: 512.55+517.9
Pag. 114-119

Miron Zinaida, Cioban Mitrofan
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2020


Rezumat

În lucrarea prezentă se introduce noțiunea de cvasiseminel liber și se cercetează problema extinderii cvasimetricei pe semiinele și cvasisemiinele.

In the present paper it is introduce the notion of free quasi-semiring and it is investigate the problem of the extending of the quasimetric on semirings and quasi-semirings.

Cuvinte-cheie
semiinel, cvasiseminel liber, cvasimetrică,

Semiring, free quasi-semiring, quasimetric