Matematica și informatica în Universitatea de Stat din Tiraspol
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
175 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-18 22:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147:51+004 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1655)
Matematică (1123)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2328)
SM ISO690:2012
CIOBAN, Mitrofan. Matematica și informatica în Universitatea de Stat din Tiraspol. In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii. Vol. 1, 29-30 septembrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2020, pp. 258-278. ISBN 978-9975-76-312-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2020
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
Chişinău, Moldova, 29-30 septembrie 2020

Matematica și informatica în Universitatea de Stat din Tiraspol


CZU: 378.147:51+004
Pag. 258-278

Cioban Mitrofan
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2020


Rezumat

În lucrare se reflectă unele momente ale formării și dezvoltării gândirii matematice și gândirii computaționale în cadrul Universității de Stat din Tiraspol. Sunt expuse unele rezultate din domeniile matematicii, informaticii și referitoare la metodele de instruire ale disciplinelor din domeniile matematicii, informaticii și tehnologiilor informaționale. Este prezentat și procesul de pregătire a specialiștilor de înaltă calificare în aceste domenii.

The present article reflects some moments of the formation and development of mathematical thinking and computational thinking within the State University of Tiraspol. Some results from the fields of mathematics, informatics and regarding the training methods of the disciplines from the fields of mathematics, informatics and information technologies are presented. The training process of highly qualified specialists in these fields is also presented.

Cuvinte-cheie
matematică, informatica, proces de instruire,

mathematics, computer science, training process