IBN
Închide
Sanduţa Tatiana
Cuvinte-cheie (43): financial mechanism (2), procesul bugetar (1), mecanismul de evaluare (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 3

Experiența țărilor ue de promovare a concurenței în sfera comerțului și protecția consumatorului
Fuior Elena, Cuşnir Corina, Sanduţa Tatiana, Popa Alina
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări metodologice privind mecanismul gestiunii stabilităţii financiare a întreprinderilor din Republica Moldova
Fuior Elena, Sanduţa Tatiana
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și necesitatea cooperativelor de credit în dezvoltarea sistemului cooperatist din Moldova
Sanduţa Tatiana
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Modelarea deciziei de investiţie în cadrul entităților sistemului cooperației de consum din Republica Moldova
Ganea Victoria1, Sanduţa Tatiana2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The financial mechanism - an instrument for the management of the consumer cooperatives from Republic of Moldova during the economic instability times
Sanduţa Tatiana1, Fuior Elena1, Duma Florin2
1 Trade Co-operative University of Moldova,
2 Babeș-Bolyai University
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2 / 2016 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 14 March, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Conotaţii privind controlul performanţelor întreprinderilor cooperaţiei de consum autohtone la etapa actuală
Sanduţa Tatiana
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea influenţei factorilor asupra valorii terenurilor cu destinaţie agricolă prin metode matematico-statistice
Sanduţa Tatiana, Carcea Ala
Universitatea Tehnică a Moldovei
Cadastru și Drept
Vol.33. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Implicaţii metodologice referitor la mecanismul planificări financiare în cadrul întreprinderilor cooperaţiei de consum din RM
Ganea Victoria1, Sanduţa Tatiana2, Iliadi Gheorghe3
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
3 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele viziuni asupra principiilor metodice de planificare macroeconomică
Ganea Victoria1, Sanduţa Tatiana2, Maximilian Silvestru3
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9