IBN
Închide
Azmanova Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2023 - 2

Abordări teoretice în interpretarea terminologiei stilistice şi poetice între tradiționalism și modernism
Azmanova Natalia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 2(62) / 2023 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 5 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul terminologiei stilistice engleze în sursele lexicografice actuale: fixări, ignorări, omiteri
Azmanova Natalia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Philologia
Nr. 3(321) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Stylistic, poetic and literary infiltrated terms from the sciences
Azmanova Natalia
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 3-4(47-48) / 2018 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 7 August, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Dictionary as the Object of Lexicography and Metalexicography
Azmanova Natalia
Free International University of Moldova
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitati caracteristice ale terminologiei in procesul traducerii specilalizate
Azmanova Natalia , Rusu Alexandra
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stylistic, poetic and literary infiltrated terms appliance
Azmanova Natalia
Free International University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 31 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The synonymy in english  terminology translation
Azmanova Natalia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Use of Antonyms in English Terminology
Azmanova Natalia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Evolution of the Stylistic Devices through the Years
Azmanova Natalia
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 1-2(37-38) / 2016 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contemporary principles of terminology translation at the service of science
Azmanova Natalia , Rusu Alexandra
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesin the context of mentality's transformation
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Stylistic, Poetic and Literary Dictionaries of the XIth and XXth Century
Azmanova Natalia
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Impact of Stylistic, Poetic and Literary Dictionaries of the 19th and 20th Centuries
Azmanova Natalia
Free International University of Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Difficulties in the usage and translation of the law terminology in the specialized texts
Azmanova Natalia
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 3-4(24) / 2012 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Introducing the New Technologies into the Studying Process
Azmanova Natalia
Free International University of Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 1-a. 2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-101-76-9.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

The reflexion of the language figures in style
Azmanova Natalia
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 3-4 / 2010 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

The culture of the english language
Azmanova Natalia
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 3-4 / 2007 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16