IBN
Închide
Druţă Iana
Cuvinte-cheie (6): activitatea ureazică (1), azot amoniacal (1), îngrăşăminte organo – minerale (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2011 - 2

Proprietăţile agrochimice şi biochimice ale cenoziomului carbonatic fertilizat cu îngrăţăminte organice în funcţie de regim hidrotermic
Toma Simion, Emnova Ecaterina, Daraban Oxana, Druţă Iana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обеспечение устойчивости продукционного процесса в растениеводстве путем регуляции биологической активности почв
Емнова Екатерина1, Тома Семион1, Дарабан Оксана1, Druţă Iana1, Боинчан Борис2, Nica Leonid2
1 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
2 Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Activitatea microbiologică a solului în funcţie de sistemul de fertilizare în asolament
Daraban Oxana, Druţă Iana, Emnova Ecaterina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa sistemelor de fertilizare în asolament asupra proprietăţilor chimice ale cernoziomului tipic
Druţă Iana, Daraban Oxana, Emnova Ecaterina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4