IBN
Închide
Emnova Ecaterina
Cuvinte-cheie (36): Glycine max (3), activitatea ureazică (1), azot amoniacal (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Eficacitatea preparatelor micotice în diminuarea dezvoltării fuzariozelor la soia
Coreţchi Liuba, Budac Alexandru, Emnova Ecaterina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Impact of fertilizers with different form of nitrogen on soybean plant productivity at soil water deficiency
Emnova Ecaterina1, Iacobutsa Maria2, Vozian Valeriu2, Toma Simion1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Selectia Research Institute of Field Crops
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Stimulation of soybean rhizobacteria’ biochemical activity by starting rates of mineral fertilizers to overcome temporary soil drought during vegetation season
Emnova Ecaterina, Daraban Oxana, Bîzgan Iana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние формы азота в удобрении на развитие и особенности азотного питания растений сои в начальный период вегетации
Емнова Екатерина, Тома Семион, Дарабан Оксана, Бызган Яна, Лупан Аурелия, Будак Александр
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ферментативная активность в ризосфере сои при почвенной засухе
Емнова Екатерина, Тома Семион, Дарабан Оксана, Бызган Яна
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 July, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Influenţa îngrăşămintelor minerale şi a regimului hidric asupra activităţii biologice a solului rizosferic al plantelor de soia
Daraban Oxana, Bozgan Iana, Emnova Ecaterina, Toma Simion
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 January, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышение толерантности растений сои к дефициту почвенной влаги
Емнова Екатерина, Дарабан Оксана, Бызган Яна, Тома Семион
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышение толерантности растений сои к дефициту почвенной влаги путем оптимизации азотного и фосфорного питания
Емнова Екатерина, Дарабан Оксана, Бызган Яна, Тома Семион
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 1 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Biochemical processes in chernozem soil under different fertilization systems
Emnova Ecaterina
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eco-physiological indicators of biological quality of calcareous chernozem after long-term agricultural use
Emnova Ecaterina1, Hanganu Anna1, Gnidiuc Vasile2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(51) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Proprietăţile agrochimice şi biochimice ale cenoziomului carbonatic fertilizat cu îngrăţăminte organice în funcţie de regim hidrotermic
Toma Simion, Emnova Ecaterina, Daraban Oxana, Druţă Iana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обеспечение устойчивости продукционного процесса в растениеводстве путем регуляции биологической активности почв
Емнова Екатерина1, Тома Семион1, Дарабан Оксана1, Druţă Iana1, Боинчан Борис2, Nica Leonid2
1 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
2 Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технологические возможности управления микробными сообществами ризосферы для повышения продуктивности и устойчивости полевых культур
Емнова Екатерина
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Activitatea microbiologică a solului în funcţie de sistemul de fertilizare în asolament
Daraban Oxana, Druţă Iana, Emnova Ecaterina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa sistemelor de fertilizare în asolament asupra proprietăţilor chimice ale cernoziomului tipic
Druţă Iana, Daraban Oxana, Emnova Ecaterina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биологическая минерализация органического азота и его биодоступность как концепция почвенного плодородия
Емнова Екатерина, Тома Семион
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Soil invertase and levansucrase activities under soil water stress, elevated copper level, and soybean seed inoculation with the levan-producing bacteria Pseudomonas aureofaciens
Emnova Ecaterina, Tate Robert, Gimenez Daniel, Toma Simion, Daraban Oxana, Budak Alexandru
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(21) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Биохимические посредники в системе:растение-почва-микроорганизмы
Емнова Екатерина
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Mediul Ambiant
Nr. 6(42) / 2008 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 4

Efectul cuprului asupra metabolismului proteic şi glucidic al bacteriei rizosferice Pseudomonas aureofaciens
Grigorcea P1, Emnova Ecaterina2, Ganea O1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pазработка микробиологического способа повышения продуктивности сои в условиях почвенной засухи
Емнова Екатерина, Тома Семион, Gojineţchi Ortanţa, Дарабан Оксана, Батыр С, Rotaru Vasile, Будак Александр
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23