IBN
Închide

16Publicaţii

120Descărcări

8008Vizualizări

Munteanu Viorel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 1

Developing bioinformatics capacity in Moldova
Munteanu Viorel1 , Ciorbă Dumitru1 , Autor Nou2 , Mangul Serghei
1 Technical University of Moldova,
2 Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-898-6 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Information tool for new generation sequence data interpretation
Munteanu Viorel , Martea Rodica , Duca Maria
Moldova State University
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Detectarea și analiza mutațiilor somatice în unele probe de adenocarcinom pulmonar prin tehnologia de secvențiere ION TORRENT.
Stratan Valentina , Sîtnic Victor , Ţuţuianu Valeri , Bîlba Valeriu , Brenişter Sergiu , Şutkin Vladimir , Lozovanu Ana , Munteanu Viorel , Popa Cristina
IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Stratan Valentina , Munteanu Viorel , Sîtnic Victor , Lozovanu Ana
IMSP Institutul Oncologic
Conferintele Institutului Regional de Oncologie Iasi
Vol. 7. 2018. Iași, România. .
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantum transport, superconductivity, and weak ferromagnetism at bicrystal interfaces of Bi and 3D topological insulator BiSb
Muntyanu Fiodor M.1 , Gilewski Andrzej2 , Zaleski Andrzej Janusz3 , Chistol Vitalie4 , Munteanu Viorel1 , Rogacki Krzysztof3 , Sidorenko Anatolie1
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
2 MagNet, Wrocław,
3 Institute of Low Temperatures and Structural Research, PAS,
4 Technical University of Moldova
NanoScience and Technology
2018. Dusseldorf, Germania. ISBN 14344904.
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii moderne în diagnosticul și tratamentul cancerului laringian
Ţîbîrnă Gheorghe , Stratan Valentina , Darii Valentina , Clipca Adrian , Tarnaruţcaia Rodica , Clim Constantin , Doruc Andrei , Mândruţa-Stratan Rodica , Cojocaru Corneliu , Ţîbîrnă Andrei , Marandiuc Alexandru , Ţuţuianu Valeri , Lozovanu Ana , Tuzlucov Piotr , Munteanu Viorel , Ureche Virgil
IMSP Institutul Oncologic
Conferintele Institutului Regional de Oncologie Iasi
Vol. 7. 2018. Iași, România. .
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Expresia diferențiată a genelor evidențiază procese biologice distincte în celulele stem hematopoietice provenite din surse diferite.  
Stratan Valentina , Nacu Natalia , Munteanu Viorel , Ţuţuianu Valeri , Lozovanu Ana
IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 January, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-1019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Particularităţile efectelor galvanomagnetice în câmpuri magnetice puternice în bicristale de torsiune ale izolatorului topologic 3D Bi1-xSbx (0.07 ≤ x ≤ 0.2)
Muntean Fiodor1 , Gheorghiţă Eugen2 , Munteanu Viorel1 , Bejan Victoria2 , Chistol Vitalie3
1 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(2) / 2016 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 1 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Aspecte bioinformatice în studiul mecanismelor filogenetice ale parazitismului la plante
Munteanu Viorel , Gordeev Victor
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4, T. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme de cross-talk dintre gibereline şi alţi fitohormoni
Munteanu Viorel
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10, R. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motive de interacțiune proteică cu rol în rezistența plantelor la Orobanche
Munteanu Viorel
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4, T. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Reţele de gene implicate în răspunsul indus de gibereline la plante
Munteanu Viorel , Martea Rodica , Gordeev Victor , Port Angela , Duca Maria
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 November, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Assessment of water quality in lower Danube region
Ene Antoaneta , Munteanu Viorel
"Dunarea de Jos" University of Galati
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Introducere în modelele matematice şi simulările cinetice a proceselor biologice (Revista literaturii)
Munteanu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Plantele medicinale din flora spontană a Republicii Moldova. Aspecte moderne de cercetare
Duca Maria1 , Port Angela1 , Muller-Uri Frieder2 , Leviţchi Alexei1 , Budeanu Oleg1 , Mârza Mihail3 , Munteanu Viorel1 , Ţapu Lucia1
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen-Nürnberg,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Botanică
Nr. 1(3) / 2011 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-37. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Subfuncţionalizarea factorilor transcripţionali în procesul evoluţiei la vertebrate
Munteanu Viorel , Leviţchi Alexei , Duca Maria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(305) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16