IBN
Închide
Pantea Oleg
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 2

Principiile siguranței dinamice în locurile de detenție prin prisma respectării drepturilor omului
Pantea Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(153) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The social impact of contraventions and its active subject – the individual – in the Republic of Moldova
Pantea Oleg
State University of Moldova
Journal of Community Positive Practices
Nr. 2(22) / 2022 / ISSN 1582-8344 / ISSNe 2247-6571
Disponibil online 6 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Analiza juridică a contravențiilor ce atentează la ordinea și securitatea publică în legislația RM
Pantea Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea securității economice ca valoare fundamentală a societății democratice prin analiza juridică a cap. XV Cod contravențional
Pantea Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3498-3-3..
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atragerea la răspundere contravențională a persoanelor fizice care atentează la drepturile și libertățile legitime ale omului
Pantea Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compendium on the role of “CPT” in torture prevention in prisons
Pantea Oleg
State University of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 41. 2021. Tokyo, Japan. ISBN 978-4-272-00922-0.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul agenției naționale transport auto în prevenirea și combaterea contravenționalității: studiu de caz
Pantea Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Aplicarea ”punctelor de penalizare” ca sancțiune contravențională în reglementarea legislației Republicii Moldova, a României și Ucrainei – aspecte de drept comparat
Pantea Oleg
State University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica generală a contravențiilor prevăzute la Capitolul XV din Codul contravențional al Republicii Moldova
Pantea Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.1. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The process of establishing and examination of the contraventions by the National Anti-Corruption Center – case study
Pantea Oleg
State University of Moldova
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The specific of "contravention fines" in the legal regulation of the legislation of the Republic of Moldova and Romania - Elements of comparative law
Pantea Oleg
State University of Moldova
Cogito
Nr. 1(12) / 2020 / ISSN 2068-6706 / ISSNe 2247-9384
Disponibil online 20 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte esențiale de drept comparat privind „constatarea contravențiilor” în legislația Republicii Moldova și României
Pantea Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Univers strategic
Nr. 3(39) / 2019 / ISSN 2067-7464 / ISSNe 2068-1682
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponderea „dreptului contravențional” în cadrul sistemul de drept al Republicii Moldova
Pantea Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Despre instituţia probaţiunii în dreptul contravenţional
Pantea Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Abordarea unor chestiuni referitoare la conștiința juridică ca formă a conștiinței sociale
Pantea Oleg , Botnarenco Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The law within the context of European integration process, through the application of the legal norm by the state bodies
Pantea Oleg
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Compendiu asupra contractului normativ în sfera juridică a Republicii Moldova
Pantea Oleg
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(159) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contractualismul – premisă a contractului normativ ca izvor al dreptului
Pantea Oleg
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(160) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 11 November, 2015. Descarcări-19. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contractul normativ ca formă reglementatorIe în procesul de Integrare Europeană
Pantea Oleg
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(161) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 11 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de analiză praxiologică a contractului normativ ca izvor al dreptului constituţional
Pantea Oleg
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 22 January, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29