Compendiu asupra contractului normativ în sfera juridică a Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
452 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-17 13:51
SM ISO690:2012
PANTEA, Oleg. Compendiu asupra contractului normativ în sfera juridică a Republicii Moldova. In: Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 1(159), pp. 35-37. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 1(159) / 2014 / ISSN 1811-0770

Compendiu asupra contractului normativ în sfera juridică a Republicii Moldova

Pag. 35-37

Pantea Oleg
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 noiembrie 2015


Rezumat

Subiectul abordat în cadrul cercetării ştiinţifice reprezintă caracteristica contractului normativ ca izvor formal al dreptului în Republica Moldova; ponderea contractului normativ în promovarea unui proces democratic de mediere şi creare a normelor juridice; sistematizarea diferitelor tipuri de contracte normative în sistemul izvoarelor de drept ale Republicii Moldova, având la bază diferite criterii de clasificare

The present subject deals with the scientific research of the normative contract feature as a formal source of law in the Republic of Moldova; the normative contract impact promoting a democratic process of mediation and creation of legal norms; the classification of various normative contract types in the Republic of Moldova law source system, based on different criteria for classification..

Cuvinte-cheie
contract normativ, izvor al dreptului, caracter de reglementator, acord benevol, relaţie socială, norme contractuale, obicei juridic.,

act normativ, normă juridică