The process of establishing and examination of the contraventions by the National Anti-Corruption Center – case study
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
373 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-02 20:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.23 (71)
Drept penal în general (485)
SM ISO690:2012
PANTEA, Oleg. The process of establishing and examination of the contraventions by the National Anti-Corruption Center – case study. In: Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor. Volumul II, 9 octombrie 2020, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi, 2020, pp. 295-299. ISBN 978-9975-50-256-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II, 2020
Conferința "Relevanța și calitatea formării iniversitare: competențe pentru prezent și viitor"
Bălți, Moldova, 9 octombrie 2020

The process of establishing and examination of the contraventions by the National Anti-Corruption Center – case study


CZU: 343.23
Pag. 295-299

Pantea Oleg
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2021


Rezumat

În materialul propus a fost relevat un studiu de caz privind constatarea faptelor contravenționale de către Centrul Național Anticorupție (CNA). În context, ne-am referit la două aspecte importante: competența cu privire la constatarea faptelor contravenționale și competența cu privire la examinarea cauzelor contravenționale. A fost realizată analiza juridică a contravențiilor care sunt de competența CNA prin prisma elementelor constitutive. Considerăm că materialul propus spre publicare va fi util studenților de la facultățile de drept, dar și practicienilor în domeniul jurisprudenței pentru a fi pus în aplicare.

Cuvinte-cheie
agent constatator, Centrul Național Anticorupție, contravenții, sancțiuni contravenționale, elemente constitutive