Ponderea „dreptului contravențional” în cadrul sistemul de drept al Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
167 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-21 20:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.9(478) (24)
Drept administrativ (1052)
SM ISO690:2012
PANTEA, Oleg. Ponderea „dreptului contravențional” în cadrul sistemul de drept al Republicii Moldova. In: Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor. Vol.1, 1-2 octombrie 2019, Chişinău. Chişinău: CEP USM, 2019, pp. 155-161. ISBN 78-9975-149-79-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.1, 2019
Conferința "Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2019

Ponderea „dreptului contravențional” în cadrul sistemul de drept al Republicii Moldova

The position of the “contraventional law” in the framework of the right system of the Republic of Moldova


CZU: 342.9(478)
Pag. 155-161

Pantea Oleg
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2020


Rezumat

In the proposed work, are reflected a series of arguments regarding the identification of the “contraventional law” as a self-standing branch. In this regard, were emphasized the key elements that differentiate one branch of law from the other: the regulatory object, the regulatory method, the fundamental principles of contraventional law. A special place in the work was dedicated to the terminological system, as an element that distinguishes between the contraventional law and other branches of law.

Cuvinte-cheie
sistem de drept, ramură de drept, principii fundamentale, drept contravențional, normă juridică, obiect de studiu, relaţii sociale, metodă de reglementare