The law within the context of European integration process, through the application of the legal norm by the state bodies
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
572 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-14 12:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.217(4)UE:323(478) (1)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (564)
Afaceri interne. Politică internă (471)
SM ISO690:2012
PANTEA, Oleg. The law within the context of European integration process, through the application of the legal norm by the state bodies. In: Vector European. 2015, nr. 1, pp. 63-67. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

The law within the context of European integration process, through the application of the legal norm by the state bodies

CZU: 341.217(4)UE:323(478)
Pag. 63-67

Pantea Oleg
 
University of European Studies of Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 februarie 2016


Rezumat

In this publication, I addressed issues related to realization of the law by application by the state bodies, having the European integration vector. We cannot talk about a legal norm as a whole, confining ourselves only to its creation; there is a need to transpose it in life, in order to achieve the purposes and goals. We cannot overlook the requirements underlying the establishment of the rule of law in Moldova, which aligns the process of making law enforcement. The establishment of the law state takes place by the law enforcement.

În această publicaţie am abordat aspecte ce ţin de realizarea dreptului prin aplicare de către organele statului, avînd drept vector procesul de integrare europeană. Nu se poate vorbi despre o normă juridică în ansamblu, limitîndu-ne la procesul de creare, mai este nevoie şi de o transpunere a ei în viaţă, ca norma să-şi atingă scopul care şi l-a propus. Nu putem trece cu vederea nici exigenţele care stau la baza constituirii statului de drept în Republica Moldova, care se aliniază procesului de realizare a dreptului prin aplicare; constituirea statului de drept are loc, inclusiv prin intermediul aplicării dreptului.

Cuvinte-cheie
European integration, association agreement, realization of law, law enforcement, human behavior, legal norm, law enforcement,

social relationship, enforcement act, social guarantees