IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2020 - 1

Mass-media din Republica Moldova: între înregimentare doctrinară și pluralism politic
Universitatea de Stat din Moldova
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
Volumul VII. 2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani
1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 2 , 2 , 4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Comunicarea internațională în contextul marii dezbateri media
Universitatea de Stat din Moldova
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
Volumul VI. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Societatea civilă
Universitatea de Stat din Moldova
Republica Moldova pe calea modernizăriiStudiu enciclopedic
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3073-0-7.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 0

Rolul jurnalismului ştiinţific în comunicarea ştiinţei
,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(43) / 2011 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-41. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Paradigme ale comunicării ştiinţifice
,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(38) / 2010 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Dimensiunea capitalului social in Republica Moldova: intre modern si arhaic
1 , 2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Moldoscopie
Nr. 1(40) / 2008 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Spaţiul public şi comunicarea mediatică în Moldova
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(13) / 2000 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 18 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9