Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
353 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-29 19:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37(478)(092) (26)
Educație (8080)
SM ISO690:2012
RUSNAC, Gheorghe; ROŞCA, Alexandru; MORARU, Victor; MARIN, Constantin; MOŞNEAGA, Valeriu; SACA, Victor; STEPANOV, Georgeta; VARZARI, Pantelimon. Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani. In: Moldoscopie. 2019, nr. 1(84), pp. 18-20. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566

Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani

Scholar and teacher by vocation: Constantin SOLOMON, doctor habilitat in Political Science, professor, anniversary of the 70th


CZU: 37(478)(092)
Pag. 18-20

Rusnac Gheorghe1, Roşca Alexandru2, Moraru Victor2, Marin Constantin3, Moşneaga Valeriu3, Saca Victor2, Stepanov Georgeta2, Varzari Pantelimon4
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 2 mai 2019