IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Promo-LEX
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice03
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice1/1
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 12
7 publicatii cu CZU (58.3%)
2 publicatii cu DOI (16.7%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 2 ORCID (28.6%),
1 Google Scholar ID (14.3%),
H-index autori
Lista publicaţiilor - 14. Descărcări - 90. Vizualizări - 3885.
Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
  • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
  • 8.4.Studiu/sondaj - 2

2023 - 1

Discursul fricii ca formă a discursului de ură și instigare la discriminare în campaniile electorale din Republica Moldova
Postica Alexandru , Corobcenco Irina
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 115-127.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Cele mai încălcate drepturi ale copilului în regiunea transnistreană. Provocări și soluții
Cazacu Pavel
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul I. 2022. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 99-105.
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Discursul fricii ca formă a discursului de ură si instigare la discriminare in campaniile electorale din Republica Moldova
Postica Alexandru , Corobcenco Irina
Studii şi cercetări juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 76-92.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observarea alegerilor din Republica Moldova: proceduri și participanți
Bucataru Igor
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 32-37.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova
Postica Alexandru
Plural. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sancțiunile individuale - premisă eficientă în contextul prevenirii încălcărilor grave ale drepturilor omului în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova
Cazacu Pavel
State, security and human rights in digital era
2021. Chişinău. Tipografia Artpoligraf. 102-112.
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Asigurarea transparenţei procesului decizional prin intermediul tehnologiilor informaţionale. Studiul de caz al municipiului Bălţi
Ciobanu Ion , Latco Alexandr
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 336-339.
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea intersectorială în combaterea violenței asupra femeilor și copiilor în perioada pandemiei COVID-19
Gîncotă Ecaterina , Potîng Lilia , Jahnsen Reidun , Ianachevici Mariana , Danilescu Tatiana
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 93-93.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul de ură și instigare la discriminare în spațiul public și mass-media din Republica Moldova în perioada pandemiei COVID-19
Corobcenco Irina
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020. Chișinău. Garomont Studio. 77-82.
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul jurisprudenței curții europene a drepturilor omului în protecția și promovarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova
Cazacu Pavel
State, security and human rights in condition of information society
2020. Chişinău. Tipografia Artpoligraf. 60-66.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Adresarea directorului de programe în cadrul Promo-LEX
Postica Pavel
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat de Studii Europene din Moldova. 27-29.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Experienţa eforturilor Promo-LEX de monitorizare a scrutinelor parlamentare în 2009
Postica Pavel
Monitorizarea politicilor anticorupţie în Republica Moldova
Ediţia 1. 2009. Chişinău Republica Moldova. Transparency International – Moldova. 74-78.
Disponibil online 28 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Republica Moldova 2007: Raport de Stare a Ţării
Gamanjii Alexandru, Lupan Oxana, Popa Ana, Cenuşa Denis, Toderaş Nicolae, Guzgan Iurie, Pistrinciuc Vadim, Dilion Marcela, Toderaşcu Octavian, Matei Constantin , Sainsus Valeriu, Ganea Ana, Vaculovschi Dorin , Eladi Marin, Popov Andrei, Cibotaru Viorel, Boţan Igor, Godea Mihai, Postica Pavel, Postica Alexandru , Ostaf Sergiu, Orlov Maria, Sochircă Vitalie , Bacal Petru , Andrieş Serafim, Miron Viorel , Cuculescu Andrei , Arion Valentin , Budianschi Dumitru, Tcacenco Serghei, Cărbune Diana, Ciorbă Valeriu, Guţuţui Veaceslav, Dumbrăveanu Nicolae, Ivaşcenco Ghenadie, Chiurcciu Vitalie
Chişinău, 2008 / ISBN 978-9975-80-094-5
Disponibil online 26 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Республика Молдова 2007: Отчет о состоянии страны
Gamanjii Alexandru, Lupan Oxana, Popa Ana, Cenuşa Denis, Toderaş Nicolae, Guzgan Iurie, Pistrinciuc Vadim, Dilion Marcela, Toderaşcu Octavian, Matei Constantin , Sainsus Valeriu, Ganea Ana, Vaculovschi Dorin , Eladi Marin, Popov Andrei, Cibotaru Viorel, Boţan Igor, Godea Mihai, Postica Pavel, Postica Alexandru , Ostaf Sergiu, Orlov Maria, Sochircă Vitalie , Bacal Petru , Andrieş Serafim, Miron Viorel , Cuculescu Andrei , Arion Valentin , Budianschi Dumitru, Tcacenco Serghei, Cărbune Diana, Ciorbă Valeriu, Guţuţui Veaceslav, Dumbrăveanu Nicolae, Ivaşcenco Ghenadie, Chiurcciu Vitalie
2008
Disponibil online 5 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14