IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(27) pentru cuvîntul-cheie "occupational health"
Ensuring employees’ health and safety at work by implementing the ISO 45001 standard
Todos Irina
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de biosiguranță și biosecuritate în laboratoarele microbiologice de sănătate publică
Muhammad Khadija
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-65. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea activităților de promovare a sănătății la locul de muncă în întreprinderile din industria alimentară
Puiu Tudor1, Grigorescu Irina1, Cociu Svetlana2, Russu-Deleu Raisa2
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul pericolelor pentru sănătatea ocupațională în rândul lucrătorilor din industrie
Lipovan Serghei12, Cheptea Dumitru31, Russu-Deleu Raisa3, Cebanu Serghei3
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării de sănătate a angajaților în relație cu munca
Gherciu Svetlana1, Bucata (Gurghiș) Elena1, Russu-Deleu Raisa2, Pînzaru Iurie1
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea ocupațională, siguranță chimică și toxicologie: protecția sănătății – pentru un viitor sigur
Jelamschi Nicolae, Guştiuc Vasile, Bahnarel Ion, Friptuleac Grigore, Stincă Kristina, Gherciu Svetlana, Bucata (Gurghiș) Elena, Russu-Deleu Raisa, Pînzaru Iurie
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării de sănătate a populației în vârstă aptă de muncă în relație cu ocupația
Russu-Deleu Raisa1, Gherciu Svetlana2, Buta Galina1, Cheptea Dumitru1, Apostu Elena2
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea calitativă și cantitativă a stării de sănătate a salariaților: probleme și căi posibile de rezolvare
Russu-Deleu Raisa1, Pînzaru Iurie2, Gherciu Svetlana2, Cheptea Dumitru1, Meşina Victor1
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea epidemiologică a morbidității profesionale în Republica Moldova
Russu-Deleu Raisa1, Pînzaru Iurie2, Gherciu Svetlana2, Grier Lilia2, Apostu Elena2
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia preocupărilor şi legiferării în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Păscăluţă Felicia
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predictors of occupational burnout: A systematic review
Shoman Yara1, May Emna El1, Marca Sandy Carla1, Wild Pascal Pierre1, Bianchi Renzo2, Bugge Merete Drevvatne3, Caglayan Cigdem4, Cheptea Dumitru5, Gnesi Marco6, Godderis Lode7, Kiran Sibel8, McElvenny Damien M.9, Mediouni Zakia1, Mehlum Ingrid Sivesind3, Mijakoski Dragan1011, Minov Jordan B.1011, van der Molen Henk F.12, Nena Evangelia13, Otelea Marina14, Guseva-Canu Irina1
2 University of Neuchatel,
3 National Institute of Occupational Health (STAMI), Oslo,
5 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
6 University of Pavia,
10 World Health Organization collaborating centre, Macedonia,
14 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
International Journal of Environmental Research and Public Health
Nr. 17(18) / 2021 / ISSN - /ISSNe 1661-7827
Disponibil online 12 September, 2021. Descarcări-61. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea morbidității cu incapacitate temporară de muncă a salariaților din Republica Moldova
Cîssa Mariana
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 28 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în morbiditatea profesională în Republica Moldova
Zănoaga Mariana
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 28 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea ocupațională în Republica Moldova: caracteristici și constrângeri
Russu-Deleu Raisa, Cebanu Serghei, Cheptea Dumitru
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 28 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biosafety and biosecurity practices in microbiological laboratory
Hamza Hamza1, Bivol Maria2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Agency for Public Health
One Health and Risk Management
Nr. 2(4-S) / 2021 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466
Disponibil online 20 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Employee health associated with professional risk factors
Gherciu Svetlana1, Bucata Elena1, Pînzaru Iurie1, Russu-Deleu Raisa2, Bernic Vladimir1
1 National Agency for Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harmonized definition of occupational burnout: A systematic review, semantic analysis, and Delphi consensus in 29 countries
Guseva-Canu Irina1, Marca Sandy Carla1, Cerniţanu Mariana2, Noi Autori
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health
Nr. 2(47) / 2021 / ISSN 0355-3140 /ISSNe 1795-990X
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocupational health of medical staff under COVID pandemic
Balode Neli1, Ambroci Rada2
1 Free International University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-165-26-6.
Disponibil online 7 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea ocupațională în Republica Moldova: caracteristici și constrângeri
Russu-Deleu Raisa, Cebanu Serghei, Cheptea Dumitru
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(87) / 2020 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea serviciilor de sănătate ocupaţională şi siguranţă chimică din punctul de vedere al medicilor-igienişti
Ferdohleb Alina
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 27