IBN
Close
Balode Neli
Cuvinte-cheie (80): dezangajare (2), burnout (2), attachment style (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Modalități de sporire a rezilienței la burnout a cadrului didactic școlar
Balode Neli
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(55) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The feeling of loneliness and perceived wellbeing in contemporary youth
Balode Neli, Senatorov Daria
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ways of increasing resilience to burnout of school teacher
Balode Neli
Free International University of Moldova
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Anxietatea de boală la persoanele seropozitive
Balode Neli, Camerzan Marina
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a IX-a . 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Aspecte atitudinale în acceptarea consilierii HIV/SIDA
Balode Neli, Camerzan Marina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea tipologică a simptomelor burnout în activitatea didactică
Rusnac Svetlana, Balode Neli
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Factorii sindromului burnout în organizaţie: necesitatea unei abordări structurate.
Balode Neli
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 7 December, 2016. Descarcări-50. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь между эмпатическими способностями и удовлетворенностью браком
Арнаут Наталия, Balode Neli
Международный Независимый Университет Молдовы
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Inteligenţa emoţională ca factor predictiv al sindromului Burnout în activitatea didactică
Balode Neli
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-88. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9