IBN
Close
Balode Neli
Cuvinte-cheie (16): echitate în muncă (1), volum de muncă (1), şase arii ale activităţii de muncă (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Manifestarea tipologică a simptomelor burnout în activitatea didactică
Rusnac Svetlana, Balode Neli
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Factorii sindromului burnout în organizaţie: necesitatea unei abordări structurate.
Balode Neli
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 7 December, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Inteligenţa emoţională ca factor predictiv al sindromului Burnout în activitatea didactică
Balode Neli
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-28. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3