IBN
Close

61Publicaţii

309Descărcări

21523Vizualizări

Friptuleac Grigore Efim
Cuvinte-cheie (125): obesity (4), risk factors (4), calitatea aerului atmosferic (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 58. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Evaluarea interrelațiilor calității aerului atmosferic cu indicatorii de sănătate a populației urbane
Friptuleac Grigore12, Lupu Marina2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obezitatea și supraponderabilitatea ca factori de risc în etiologia accidentelor vasculare cerebrale
Friptuleac Grigore1, Bernic Vladimir2, Tcaci Eudochia2, Gurghis Elena2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secvențe ale etapelor de dezvoltare a științei igienice în Republica Moldova
Opopol Nicolae1, Pantea Valeriu2, Bahnarel Ion1, Friptuleac Grigore1, Volneanschi Ana3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
3 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Catedra de igienă a universităţii de stat de medicină şi farmacie Nicolae Testemiţanu la 40 de ani
Friptuleac Grigore, Cebanu Serghei, Chirlici Alexei, Băbălău Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(77) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea stării de sănătate a populaţiei urbane în relaţie cu calitatea aerului atmosferic
Friptuleac Grigore12, Lupu Marina2, Darii Alic1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Arta Medica
Nr. 4(69) / 2018 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea factorilor de risc exogeni în dezvoltarea maladiilor cronice respiratorii la elevi
Cazacu-Stratu Angela12, Şciuca Svetlana1, Selivestru Rodica1, Balan Greta1, Friptuleac Grigore12, Cebanu Serghei21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa instruirii medicilor de familie în domeniul igienei
Friptuleac Grigore12, Cebanu Serghei21, Chirlici Alexei2, Cazacu-Stratu Angela12, Rubanovici Vladislav2, Meşina Victor2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam. Activitatea rodnică a profesorului universitar Efim Muhin
Friptuleac Grigore
Universitatea de Stat din Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(78) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant remarcabil în sănătatea publică. M. c. Nicolae Opopol la 80 de ani
Friptuleac Grigore
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Estimarea rolului calităţii aerului atmosferic în etiologia bolilor cerebrovasculare
Friptuleac Grigore1, Lupu Marina2, Bernic Vladimir2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimating of impact on people’s health of air pollution emissions from transport in urban area in Moldova
Stratulat Tatiana1, Friptuleac Grigore2, Migalatiev Raisa2, Boiţu Elena2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 National Center of Public Health
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea particularităţilor de răspândire a accidentelor vasculare cerebrale în Republica Moldova
Bernic Vladimir1, Groppa Stanislav2, Friptuleac Grigore2, Efremova Daniela3
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-62. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea rolului factorilor fizici profesionali în etiologia accidentelor vasculare cerebrale
Friptuleac Grigore1, Bernic Vladimir2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the quality of water for drinking by persons who done after stroke
Friptuleac Grigore1, Bernic Vladimir2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Center of Public Health
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul obezităţii la elevii instituţiior preuniversitare din mediul urban şi evaluarea unor indicatori ai stării de sănătate
Friptuleac Grigore, Cernelea Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(71) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 4 November, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Caracteristica aportului energetic al raţiei alimentare la elevii din instituţiile preuniversitare cu profil sportiv
Friptuleac Grigore, Rubanovici Vladislav, Cebanu Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(71) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 24 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate – probleme de importanță majoră pentru Republica Moldova
Serbulenco Aliona1, Friptuleac Grigore2, Bahnarel Ion23, Opopol Nicolae2, Eţco Constantin2
1 Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 21 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

Aspecte ale morbidităţii prin boli ale aparatului digestive in relaţie cu unii factori de risc
Friptuleac Grigore1, Sabău David2, Rubanovici Vladislav1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Clinica Medicală I, Cluj-Napoca
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte igienico-epidemiologice ale accidentelor vasculare cerebrale (sinteză bibliografică)
Friptuleac Grigore1, Bernic Vladimir2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 4 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Childhood obesity – a major problem of public health
Cernelea Natalia12, Spinei Larisa1, Friptuleac Grigore2
1 Şcoala de Management în Sănătate Publică a USMF,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 4(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 27 July, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 61