IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(54) pentru cuvîntul-cheie "program"

Разработка программы "Личный кабинет" для преподавателей БГУ им. Алеку Руссо

Parahonico Alexandru
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обоснование программы подготовки спортсменов специализирующихся в бодибилдинге с учетом критериев эффективности тренировочной и соревновательной деятельности

Usîcenco Vitalii
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program de intervenție psiho-educativă destinat reducerii riscului pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților

Ionaşcu Grigore1, Repeșco Gabriela2, Glavan Aurelia2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipologii ale evaluării politicilor publice

Zaharia Olga
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aportul programelor europene la reformarea sistemului naţional de educaţie
Spînu Stela
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practical issues regarding theoretical -custodial punis hment by minors

Rotari Oxana
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мультфильмы, игры и не только на уроках информатики

Curteva Iulia1, Velicova Tatiana2
1 Районный Теоретический Лицей им. М.П. Губогло, Чадыр-Лунга,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Контроль и технологиия управления конфликтами в образовательном учреждении

Burlacu Natalia, Lupu Irina, Turcu Constantin
Международный Независимый Университет Молдовы
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţia lui Iosif Lepşi la constituirea şi salvgardarea colecţiei etnografice a MNEIN

Şişcanu Elena
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 25(38) / 2016 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-58. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterii actuale în ameliorarea varietală a caisului

Pîntea Maria
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of consumption in DDD of other beta-lactam antibacterials use in hospitals
Bernaz Emelian
Emergency Medicine Institute
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(49) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the antimicrobial use in defined daily doses in hospitals of the Republic of Moldova.
Bernaz Emelian
Emergency Medicine Institute
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(44) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abandonul scolar, factori de risc si suportivi ai sistemului educational romanesc

Palaghia Carmen
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-545. Vizualizări-1729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicație pentru detectarea căderii cu device-uri mobile pe Android

Braicov Andrei, Solihodjaev Ruslan
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка знаний магистрантов во время государственной аттестации по модулю «Качество инклюзивного образования в дошкольном детстве» в рамках сетевой магистерской программы «Экспертиза качества дошкольного образования»

Lemeh Elena
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 22 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The management of the judicial information system in the Republic of Moldova. Implementation of the technical concept

Grecu Alexandru
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Внедрение новой программы «e-teaching» для непрерывного образования преподавателей КГУ в рамках проекта TEACHME

Velicova Tatiana
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 23 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Budgeting based on the Performance: Conceptual Framework and Implementation Details

Fuior Elena, Gutan Valentina
Trade Co-operative University of Moldova
Economy Transdisciplinarity Cognition
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2067-5046 /ISSNe 2068-7389
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Программа, цель, методы – основные компоненты ПЦМ в условиях реформирования бюджетной политики

Kuspliak Galina, Kuspliak Igori
Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 19 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стратегия как вид нормативно-правового акта Украины

Harcenko Natalia
Legea şi Viaţa
Nr. 11/2(335) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 54