IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Ştiinţă, educaţie, cultură" Conferinţă ştiinţifico-practică internaţională,
Comrat, Moldova, 9 februarie 2018
Ştiinţă, educaţie, cultură
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Comrat
Responsabili de ediție: Zaharia S.
Locul publicării: Comrat, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Comrat
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-83-057-7
CZU: 082:378.4(478-29)=135.1=111=161.1 Ş 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 19 decembrie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (224)Drept (139)Pedagogie (210)Ştiinţe fizico-matematice (43)Tehnică (29)Ştiinţe agricole (72)Medicină (9)Studiul artelor, culturologie (106)Psihologie (59)Sociologie (200)Administrare publică (23)Filologie (98)Istorie (108)Filosofie (54)Ştiinţe politice (31)Chimie (5)Biologie (3)Geografie (2)Farmacie (2)Medicină veterinară (9)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)Geologie şi Mineralogie (2)Arhitectura (1)Altele (1)