Program de intervenție psiho-educativă destinat reducerii riscului pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
442 41
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-19 22:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8+364.272:663 (1)
Psychology (3362)
Social welfare (538)
Industrial microbiology. Industrial mycology. Zymurgy, fermentation industry. Beverage industry. Stimulant industry (593)
SM ISO690:2012
IONAŞCU, Grigore, REPEȘCO, Gabriela, GLAVAN, Aurelia. Program de intervenție psiho-educativă destinat reducerii riscului pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei), 2022, nr. 1(27), pp. 112-119. ISSN 1857-0623. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3636.v27i1.112-119
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Program de intervenție psiho-educativă destinat reducerii riscului pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților

A psycho-educational intervention program aimed at lowering the risk of alcohol abuse among teenagers

DOI:https://doi.org/10.36120/2587-3636.v27i1.112-119
CZU: 159.922.8+364.272:663

Pag. 112-119

Ionaşcu Grigore1, Repeșco Gabriela2, Glavan Aurelia2
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 17 aprilie 2022


Rezumat

Particularitățile profilului psihosocial al unui adolescent trebuie relaționate cu diverse forme de angajare în comportamente cu risc pentru sănătatea fizică și mintală, printre acestea, se numără și consumul de alcool. În acest articol, ne-am propus demonstrarea unui program de intervenție psiho-educativă elaborat, care a fost destinat reducerii riscului pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților. Programul stipulează adaptarea strategiilor terapeutice stadiului schimbării în care se află clientul, evaluarea adolescenților și identificarea stadiului fiind esențiale pentru alegerea celor mai adecvate modalități terapeutice.

The peculiarities of the psychosocial profile of an adolescent must be related to various forms of employment in behaviors at risk for physical and mental health, among them, is the consumption of alcohol. In this article, we set out to demonstrate an elaborate psycho-educational intervention program that was designed to reduce the risk of alcohol abuse among adolescents. The program stipulates the adaptation of therapeutic strategies to the stage of change in which the client is, the evaluation of adolescents and the identification of the stage being essential for choosing the most appropriate therapeutic modalities.

Cuvinte-cheie
adolescenţi, adicţii, program, psihologic, educativ, suport social,

adolescents, addictions, program, psychological, educational, social support