IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică",
Bălți, Moldova, 12 octombrie 2017
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 7
Locul publicării: Bălți
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-50-225-2
CZU: 082:378.4(478-21)=00 T 80
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 24 iulie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (41)Tehnică (8)Ştiinţe agricole (6)Filologie (111)Chimie (1)Economie (37)Geografie (6)Pedagogie (132)Medicină (3)Psihologie (32)Altele (2)Biologie (3)Geologie şi Mineralogie (1)Drept (33)Studiul artelor, culturologie (36)Sociologie (39)Ştiinţe politice (6)Administrare publică (3)Istorie (1)Filosofie (5)