IBN
Close
Şişcanu Elena
Cuvinte-cheie (62): casă (2), muzeu (2), patrimoniu (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
Teze/Rezumate în culegeri - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5

2023 - 3

  Ion Buzdugan, om politic și folclorist
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Istorie, etnografie şi spiritualitate în viziunea personalităţilor basarabene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-172-12-7..
Disponibil online 26 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Piese muzeale, ce reflectă cultura urbană, elemente ale vieții cotidiene
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
Ediția XXXIV. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-172-13-4.
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Șt. Ciobanu – aspecte etnologice ale Chișinăului de altă dată
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

  Contribuția Comisiunii Guberniale științifice a arhivelor din Basarabia și, în special a lui Ioan Halippa, la salvgardarea patrimoniului cultural basarabean
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Simbol și semnificație a dansului hora în țesăturile tradiționale
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
Ediția XXXIII. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-163-45-3.
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-43. Vizualizări-1118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Credințe despre haine în mentalitatea tradițională
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Marama – mărturie a ceea ce era, în vechime, industria casnică la români
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul și rezumatele comunicărilor
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3268-3-4.
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mesajul social al costumului tradițional
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3502-0-4.
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Poziția și atitudinea lui Iustin Ștefan Frățiman față de neam, istorie, folclor și monumente istorice naționale, exprimată în publicația „România Nouă” în primele luni ale anului 1918
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 35(48_S) / 2021 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

  Câteva considerații privind mărturiile însemnelor distincte de pe piese de argint din cotidianul urban. Patrimoniul MNEIN
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 33(46) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etnologia urbană: provocări și perspective
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3454-7-7.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pozitia si atitudinea lui Iustin Stefan Fratiman fata de neam, istorie, folclor si monumente istorice nationale, exprimata in publicatia „Romania Noua”, in primele luni ale anului 1918
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam academician Iustin Frățiman (150 de ani de la naștere)
Vol.64. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3300-4-6.
Disponibil online 1 October, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Metamorfozele conceptului muzeal sub comunism: cazul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Migrație, minorități și identități locale în sudul Moldovei. Studiu de caz – cehii din Huluboaia, Cahul
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Simbolul calului în universul casei tradiţionale – faţetă a credinţelor arhaice româneşti
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-1466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  Aspecte privind structura gospodăriei și a locuinței din s. Lozova
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Gospodăria și locuința din s. Lozova: tradiție și modernitate
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Migrația pieselor muzeale. Studiu de caz – patrimoniul MNEIN
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 27(40) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 3 January, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Patrimonializarea – acțiune de conservare și salvgardare a bunurilor culturale
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Contribuţia lui Iosif Lepşi la constituirea şi salvgardarea colecţiei etnografice a MNEIN
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 25(38) / 2016 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-59. Vizualizări-1046
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

  Delia SUIOGAN – Simbolica riturilor de trecere
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 23(36) / 2015 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 28 November, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-1049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mihai DĂNCUȘ – Arhitectura vernaculară și alte valori ale culturii populare în colecțiile muzeului etnografic al Maramureșului
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 23(36) / 2015 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 28 November, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

  Rolul şi locul casei în manifestările spirituale – obiceiuri, credinţe, rituri în legătură cu naşterea
Şişcanu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul şi locul casei în manifestările spirituale. Obiceiuri, credinţe, rituri în legătură cu naşterea
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 21(34) / 2014 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 21 November, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

  Apa și arhitectura de odinioară
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 19(32) / 2013 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 21 October, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mangalăul, un instrument vechi de netezit pânza – precursorul fierului de călcat. obiecte de patrimoniu muzeal
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 19(32) / 2013 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 21 October, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

  Saharna văzută de filosoful şi călătorul rus V. Rozanov la 1913
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 13(26) / 2010 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

  Insemnările cu blestem – formă de protejare spirituală a cărţii vechi şi sursă de informaţii istorice
Şişcanu Elena , Chiaburu Lealea
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 11(24) / 2009 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nunta ca rit de trecere. Studiu de caz: nunta cehilor din Moldova
Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 11(24) / 2009 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

  Metode de selectare şi promovare a cadrelor de conducere în RSSM
Şişcanu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(8) / 2008 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 May, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

  Chestiunea gurilor Dunării (1940-1941)
Şişcanu Elena
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 20 December, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 31 of 31