IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 21-40(72) pentru cuvîntul-cheie "dezvoltare"

The main peculiarities of attracting capital by SMES in Republic of Moldova

Tabuica Cristina, Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viitorul economic al țării – calea inovațională

Gribincea Alexandru1, Sandu Maxim1, Gribincea Alexandru2, Salame Hoda1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reconsiderarea eforturilor de dezvoltare a exportului – cazul Republicii Moldova

Coşer Cornel, Gherman Olimpiu, Sârbu Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benefits for adult education and learning in sustainable development

Kawinska Martyna
Institute of Sociology at the Cardinal Stephan Wyszynski University in Warsaw
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni multidimensionale asupra statisticii CDI în cadrul experienței internaționale
Bîrca Iulita1, Parvan Tatiana2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 June, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele şi direcţiile de modernizare a comerţului intern din Ucraina
Apopii Victor, Sîtnic Natalia
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 June, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării economiei mondiale în perioada post-criză şi de creştere economică
Cebotari Oleg, Gribincea Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării turismului internaţional
Gurgui Amalia
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-18. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale antreprenoriatului constructiv în contextul relaţiilor economice de piaţă
Efros Stela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării economiei mondiale în perioada post-criză şi de creştere economică
Cebotariov Oleg, Gribincea Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema deficitului resurselor investiţionale în contextul dezvoltării inovatoare a producerii alimentelor în Ucraina
Ciorna Nelia
Necunoscută, Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre sisteme de expertiză diferite şi unele direcţii necesare de dezvoltare a sistemului din România

Alămoreanu Sorin1, Di Maio Donata2, Gattamorta Claudia2
1 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca,
2 Necunoscută, Italia
Legea şi Viaţa
Nr. 1(325) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rețeaua incubatoarelor de afaceri din Moldova: indicatorii de performanță

Dodu Aliona
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalități de implicare ale migranților în dezvoltarea și soluționarea problemelor Republicii Moldova

Bătrînescu Veaceslav, Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primul pas în cîștigarea succesului – fixarea obiectivelor

Cuibani Mihai, Sorochin Serafima, Moscalciuc Constantin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MYSQL workbench

Raducan Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile publice în Uniunea Europeană
Lazariuc Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 3(78) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stimularea dezvoltării limbajului la copiii cu tulburarea de spectru autist

Maximciuc Victoria1, Cenuşa Ina2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi“, Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea funcţiei verbale ale comunicării la copiii cu deficienţe
Eni Ludmila12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constructivismul şi interdisciplinaritatea în activitatea didactică
Mihai Iulia-Mihaela
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

21-40 of 72