IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 41-60(72) pentru cuvîntul-cheie "dezvoltare"

Dezvoltarea personalității școlarului mic educat în diferite medii sociale de viață

Racu Igor1, Cazan Laura2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Suceava
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(53) / 2018 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația financiară timpurie

Bucur Roxana
Compania PSIHOLOGIABANILOR
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(51) / 2018 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personalității la vârsta preadolescentă în diferite situații sociale de dezvoltare
Racu Igor, Ciuntu Rita
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea sferei emoțional-volitive la copiii cu deficiențe de auz
Ciobanu Adriana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea și formarea competențelor antreprenoriale la psihologii în devenire
Jelescu Petru, Elpujan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 April, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre factorii de personalitate și interesele, valorile profesionale la vârsta adolescentă
Racu Igor, Buzdugan Marcela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(40) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea la vârsta școlară mică
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 27 / 2012 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamica restabilirii economiei mondiale post-criză

Gribincea Alexandru1, Guşilo Sergiu2, Kozak Iurii3
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Riolsistem SRL,
3 Одесский национальный экономический университет
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea pentru dezvoltare durabilă: reglementare versus instituționalizare în cadrul sistemului Națiunilor Unite

Grosu Lucia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptualizarea comunicării pentru dezvoltare durabilă: abordare teoretico-diacronică

Grosu Lucia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma științei – calea spre consolidare și dezvoltare
Duca Gheorghe
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea şi inovarea: factori-cheie în sporirea competitivităţii produselor moldoveneşti pe piaţa internaţională

Roşca Petru, Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 27 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţi ale constituirii statalităţii Republicii Moldova: probleme şi perspective

Ciobu Emilian
Guvernul Republicii Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методологические вопросы обеспечения развития и безопасности в политических и социально экономических системах

Brovca Ghenadii
Белорусский национальный технический университет
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformarea din omidă în fluture
Popescu Maria, Olaru Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 March, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesităţi şi soluţii de dezvoltare în comunităţile rurale din bazinul râului lăpuşna: notă de cercetare
Sali Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(68) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul formarii cuvintelor in stiinta lingvistica
Ostafii Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(74) / 2014 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 22 September, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicarea memoriei în procesul de învățare  la elevii de vârstă școlară mică

Grosu Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularități de dezvoltare a memoriei la vârsta școlară mică

Grosu Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câteva aspecte privind dezvoltarea psihosocială  a adolescenților

Blîndul Valentin-Cosmin, Bradea Adela
Universitatea din Oradea
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

41-60 of 72