IBN
    
    
  


    
Close
Hits: 173 Unique visitors: 154

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 41-60(61) pentru cuvîntul-cheie "dezvoltare"

Conceptualizarea comunicării pentru dezvoltare durabilă: abordare teoretico-diacronică

Grosu Lucia
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma științei – calea spre consolidare și dezvoltare
Duca Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea şi inovarea: factori-cheie în sporirea competitivităţii produselor moldoveneşti pe piaţa internaţională

Roşca Petru, Gribincea Alexandru
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţi ale constituirii statalităţii Republicii Moldova: probleme şi perspective

Ciobu Emilian
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методологические вопросы обеспечения развития и безопасности в политических и социально экономических системах

Brovca Ghenadii
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformarea din omidă în fluture
Popescu Maria, Olaru Cristina
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesităţi şi soluţii de dezvoltare în comunităţile rurale din bazinul râului lăpuşna: notă de cercetare
Sali Nicolae
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(68) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul formarii cuvintelor in stiinta lingvistica
Ostafii Valeriu
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(74) / 2014 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicarea memoriei în procesul de învățare  la elevii de vârstă școlară mică

Grosu Oxana
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularități de dezvoltare a memoriei la vârsta școlară mică

Grosu Oxana
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câteva aspecte privind dezvoltarea psihosocială  a adolescenților

Blîndul Valentin-Cosmin, Bradea Adela
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea optimizării/dezvoltării curriculumului educaţional
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea abilităţilor de gestionare a conflictului în familie
Rusu Inga
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(69) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul politic din Republica Moldova: evoluţii, vulnerabilităţi și oportunităţi de modernizare
Mîndru Valeriu, Caraman Iurie
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea medicinei de familie în Republica Moldova: punctul de vedere din exterior

Zarbailov Natalia, Gîlca Boris, Ciocanu Mihail, Eţco Constantin
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Менеджмент: история возникновения, развития, классическое направление и основные принципы системного подхода)  

Ceban V.
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(59) / 2015 / ISSN 1729-8687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterii ale dezvoltării personale a cadrelor didactice

Vrabii Violeta
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persistența motivațională a comportamentului cadrului didactic
Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală a cadrului didactic – opinii şi perspective
Vrabii Violeta
Univers Pedagogic
Nr. 3(51) / 2016 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние инновационной политики и научно-технологического потенциала на экономическое развитие государств
Şargu Lilia, Грибинча Александр, Тодорова Людмила
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

41-60 of 61