IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 41-60(65) pentru cuvîntul-cheie "dezvoltare"
Relația dintre factorii de personalitate și interesele, valorile profesionale la vârsta adolescentă
Racu Igor, Buzdugan Marcela
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(40) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea la vârsta școlară mică
Racu Igor
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 27 / 2012 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamica restabilirii economiei mondiale post-criză

Gribincea Alexandru, Guşilo Sergiu, Kozak Iurii
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea pentru dezvoltare durabilă: reglementare versus instituționalizare în cadrul sistemului Națiunilor Unite

Grosu Lucia
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptualizarea comunicării pentru dezvoltare durabilă: abordare teoretico-diacronică

Grosu Lucia
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma științei – calea spre consolidare și dezvoltare
Duca Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea şi inovarea: factori-cheie în sporirea competitivităţii produselor moldoveneşti pe piaţa internaţională

Roşca Petru, Gribincea Alexandru
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţi ale constituirii statalităţii Republicii Moldova: probleme şi perspective

Ciobu Emilian
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методологические вопросы обеспечения развития и безопасности в политических и социально экономических системах

Brovca Ghenadii
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformarea din omidă în fluture
Popescu Maria, Olaru Cristina
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesităţi şi soluţii de dezvoltare în comunităţile rurale din bazinul râului lăpuşna: notă de cercetare
Sali Nicolae
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(68) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul formarii cuvintelor in stiinta lingvistica
Ostafii Valeriu
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(74) / 2014 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicarea memoriei în procesul de învățare  la elevii de vârstă școlară mică

Grosu Oxana
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularități de dezvoltare a memoriei la vârsta școlară mică

Grosu Oxana
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câteva aspecte privind dezvoltarea psihosocială  a adolescenților

Blîndul Valentin-Cosmin, Bradea Adela
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea optimizării/dezvoltării curriculumului educaţional
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea abilităţilor de gestionare a conflictului în familie
Rusu Inga
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(69) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul politic din Republica Moldova: evoluţii, vulnerabilităţi și oportunităţi de modernizare
Mîndru Valeriu, Caraman Iurie
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea medicinei de familie în Republica Moldova: punctul de vedere din exterior

Zarbailov Natalia, Gîlca Boris, Ciocanu Mihail, Eţco Constantin
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Менеджмент: история возникновения, развития, классическое направление и основные принципы системного подхода)  

Ceban V.
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(59) / 2015 / ISSN 1729-8687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

41-60 of 65