IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării",
Chişinău, Moldova, 15 aprilie 2016
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Responsabili de ediție: Beniuc V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anul publicării: 2016
Numărul de pagini: 572
ISBN: 978-9975-3092-7-1
CZU: 3(082)=111=135.1=161.1 P 36
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2016  46
Disponibil în IBN: 3 martie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (2)Tehnică (3)Economie (39)Filosofie (1)Pedagogie (1)Sociologie (6)Ştiinţe politice (9)