IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2014
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-02 22:42
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2020  (1 din 1)11    CZU
 2020  (1 din 1)11    
Nr. 1 11CZU
 2018  (1 din 1)16    
Nr. 1 16CZU
 2017  (1 din 1)12    
Nr. 1 12CZU
 2016  (1 din 1)22    
Nr. 1 22CZU
 2015  (2 din 1)35    
Nr. 2 16CZU
Nr. 1 19CZU
 2014  (2 din 1)59    
Nr. 2 25CZU
Nr. 1 34CZU
 2013  (1 din 1)49    
Nr. 1 49CZU
 2012  (1 din 1)35    
Nr. 1 35CZU
imagine

pISSN: 1857-3630
eISSN: 1857-3630
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Categoria:
  • C (2015.01.29-2016.05.25)
Analele INCE constituie o publicaţie ştiinţifică anuală, elaborată în baza rezultatelor investigaţiilor Institutului din domeniile: economie, finanţe, statistică şi sociologie. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi financiare actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole2392480856639235168
Volume1018976578
Total2492670617217

Vizualizări   2274Descărcări   55

Conţinutul numărului de revistă

Cu privire la unele mecanisme economice de susţinere a agriculturii: aspecte pro şi contra 6-10

CZU: 338.43.02(478)

JEL: Q1, Q14, Q18

Stratan Alexandru
Типология организационной культуры и проблемы диагностики на примере предприятия логистики 11-19

CZU: 005.73:334.75

Шиманскене Лигита , Раманаускас Каролис
Perspectivele dezvoltării economiei Uniunii Europene în anul 2014 şi în viitorul apropiat 20-27

CZU: 338.22:061.1EU

Tăbăcaru Ludmila , Gribincea Alexandru , Duşcov Raisa
Перспективы гармоничного развития туризма в регионах Литвы 28-33

CZU: 338.48(474.5)

JEL: L80, L83, F43

Жилинскас Витаутас Йонас , Жилинскас Жилвинас
Piaţa produselor alimentare: starea actuală şi tendinţele dezvoltării 34-35

CZU: 338.439(100)

JEL: Q1, H2, L10, L23, L29, O30, Q1, Q16

Bajura Tudor
Влияние иностранной собственности на показатели деятельности предприятий 36-39

CZU: 334.012.6:339.727.22

JEL: F21, L26, O4, P3

Акулай Елена , Исакова Нина
Dezvoltarea e-turismului şi perspectivele lui 40-44

CZU: 338.48:004

JEL: L83, L86, L89

Gribincea Alexandru , Bîrca Iulita , Daniliuc Aliona
Monitoringul consumului de gaze pe piaţa Republicii Moldova prin contorizarea inteligentă 45-50

CZU: 658.5/.7:665.632

JEL: L95, L90, M31, P46

Frăsîneanu Pantelemon
Dezvoltarea croazierelor fluviale în Uniunea Europeană 51-54

CZU: 338.48:061.1EU

JEL: L83, Q26

Betivu Danaia
Identificarea aglomerărilor economice în Republica Moldova 55-59

CZU: [334.7+332.024](478)

JEL: O25, O38

Novac Alexandra , Vinogradova Natalia
Viziune strategică asupra metamorfozei teoriei comportamentului organizaţional în condiţiile Noii Economii Globale 60-66

CZU: 005.32:331.101.3

JEL: L2, L10, G30, G32, F6, F69, D21, D24

Chirinciuc Iurie
Bugetul de Stat – element primordial în dezvoltarea finanţelor publice 67-70

CZU: 336.14(478)

JEL: G0, H6, H61, H68, H72

Morozniuc Ion , Iaţişin Tatiana
Evoluţia modalităţilor de abordare a calităţii produselor şi serviciilor 71-75

CZU: 005.6:338.518

JEL: M1, I 0, L15, L23

Perciun Rodica , Voicu Ovidiu
Armonizarea versus competiţie fiscală în Uniunea Europeana 76-79

CZU: 336.22:061.1EU

JEL: N14, O52, K34, O23,

Luchian Ivan
Constrângerile în administrarea taxei pe valoarea adăugată şi obiectivele de armonizare la cerinţele Uniunii Europene 80-83

CZU: 336.226.322(478+4)

JEL: F36, F65, H20, H25, H32

Afteni Laura , Timuş Angela
Piaţa financiară – instituţie cheie pentru atragerea investiţiilor 84-91

CZU: 336.76(478)

JEL: G0, H6, H61, H68, H72

Colesnicova Tatiana , Morozniuc Ion
Tendinţele internaţionale ale dezvoltării parteneriatelor public-private 92-96

CZU: 334.7:342.951

JEL: L26, L29, L32,

Potlog Ion
Analiza formării şi derulării mecanismului de impozitare în sectorul agrar din Republica Moldova 97-104

CZU: 336.226.4:63(478)

JEL: H2, H3, P41, D24, L32

Colesnic Mariana , Mocanu Natalia
Consideraţii generale privind definirea calităţii produselor şi serviciilor 105-110

CZU: 005.6:338.518

JEL: M110, M50, M30

Voicu Ovidiu
Стимулирование инициативы предпринимательства и улучшение мотивации труда сельского населения Литвы. 111-119

CZU: 338.2(474.5-22)

JEL: F20, O10, I 31, A10, I 32

Астромскене Аделе , Раманаускене Ядвига
Классификация домохозяйств по продолжительности пребывания их в состоянии бедности 120-125

CZU: 330.59:72(478)

JEL: Q10, Q56, Q37, I 3, R2

Рожко Анатолий , Стременовская Зоя
Демографическое состояние стран в контексте социологической рефлексии 126-132

CZU: 314.1:316.28

JEL: J11, J10, J19

Яковенко Алла , Шаповал Антон
Religia – instituţie socială 133-141

CZU: 316.74:2(478)

JEL: N3, N30,P36

Călcâi Gheorghe
Mortalitatea excesivă în Republica Moldova 142-147

CZU: 314.424(478)

JEL: I 1, J17, J11, J19

Penina Olga
Migraţia de muncă şi urmările ei social-economice 148-152

CZU: 331.556(478)

JEL: E24, J0, J21

Rodionov Nelli , Cotlearova Xenia