IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(80) pentru cuvîntul-cheie "dezvoltare"

Implementarea tehnologiilor moderne din cadrul asistenței investiționale în entitățile agricole din Republica Moldova: probleme și realizări

Timofti Elena, Şargo Aliona
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preţul – un atribut important pentru managerul unei firme

Tacu Georgiana1, Vasile Matei2, Matei-Gherman Corina3
1 Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi,
2 SC Agricost SRL, Braila,
3 Asociația Cultural–Științifică “Pleiadis”, Iaşi
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul organizației școlare prin muncă în echipă

Simerețchii Margareta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asistența externă a Uniunii Europene acordată Republicii Moldova prin programe/proiecte

Butnaru Veronica, Culea Ana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici de reîntoarcere a cetățenilor: experiențe internaționale și realități naționale

Rusu Rodica, Malai Anastasia
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diaspora în cadrul binomului migrație -  dezvoltare: aspecte internaționale și naționale

Rusu Rodica
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de indicatori de monitorizare ai dezvoltării regionale
Frunze Oleg
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul internaţional – evoluţie in condiţiile de piaţă
Gribincea Alexandru1, Sava Elena2, Bîrca Iulita3
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Necunoscută, Moldova,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea croazierelor fluviale în Uniunea Europeană
Betivu Danaia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura implementării proiectelor software aferente dezvoltării produselor bancare
Bunici Sergiu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul echilibrelor macrostructurale în condiţiile trecerii la economia bazată pe cunoaştere
Marinescu Ioana-Andreea, Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şomajul în regiunea de nord-est
Ciochină-Barbu Ioan
Universitatea „George Bacovia“, Bacău
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile specifice ale activităţii de sistematizare a localităţilor rurale din RSSM
Severin Serghei
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile psihoneurologice de dezvoltare a copiilor prematuri expuşi antenatal sulfatului de magneziu
Sprincean Mariana12, Stratulat Petru12, Eţco Ludmila12, Petrov Victor1, Opalco Igor1, Lupaşcu Aliona1, Pădure Valeriu1, Paladi Elena1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 May, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea învățământului în Republica Moldova – prioritate națională de modernizare socială

Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea performanţei academice a instituţiilor de cercetare cu profil agronomic din Republica Moldova prin metoda analizei anvelopării datelor

Sîrbu Adrian, Speianu Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul riscurilor în dezvoltarea produselor noi. Studiu de caz. Elaborarea unui plan de marketing pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor”

Nastase Gabriel
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resursele naturale folosite în promovarea dezvoltării

Mammadzada Laman
Academia de Studii Economice din Bucureşti
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea pășunilor în raionul Anenii Noi din Republica Moldova: probleme și soluții

Cocîrţă Petru12
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programul educațional pas cu pas pentru copii și familii în Republica Moldova
Barbă Maria
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 80