IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tirajul revistei   50
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-30 04:51
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  nr. 16 / 2015  (1 din 2)25CZU
 2015  (1 din 2)25
Nr. 16 25CZU
 2014  (1 din 2)35
Nr. 15 35
 2013  (1 din 2)28
Nr. 14 28
 2012  (2 din 2)84
Nr. 13 35
Nr. 12 49
 2010  (2 din 2)68
Nr. 11 38
Nr. 10 30
 2009  (2 din 2)120
Nr. 9 63
Nr. 8 57
 2008  (1 din 2)65
Nr. 7 65
 2007  (1 din 2)30
Nr. 6 30
imagine

pISSN: 1857-1468
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)

Economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2015
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole45531837291401719
Volume1123031449
Total4663414039589

Vizualizări   1721Descărcări   42

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins4-8
Technological advance: invention, innovation and diffusion 9-13
Ţâu Nicolae
Aparatul de conducere în condiţii de criză13-21
Burlacu Natalia
Marile corporaţii şi gestiunea corporativă în România22-30
Roşca Petru , Gâf-Deac Maria
Privire sui - generis asupra crizei declansate în 2008!30-34
Popescu Ion , Stoica Victor , Meruţa Alexandrina , Galben Ilian
Problema funcţionării echilibrate a economiei Republicii Moldova34-46
Filip Iurie , Maximilian Silvestru , Speianu Viorica
Оценка инвестиционного процесса в Республике Молдова: позиции страны в международных рейтингах, позитивные и негативные стороны инвестиционной деятельности46-52
Андреева Татьяна , Грибинча Александр
Региональные экономические интеграционные объединения и их классификации на современном этапе развития мировой экономики… 52-61
Кротенко Юрий , Толмачева Ирина
Managementul echilibrelor macrostructurale în condiţiile trecerii la economia bazată pe cunoaştere61-70
Marinescu Ioana-Andreea , Roşca Petru
Prevederi ale politicii bancare în scopul atragerii depozitelor70-75
Soltan Ana
Analiza metodelor şi tehnicilor de cercetare a pieţei turistice75-82
Burbulea Rodica
Competitivitatea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic în dezvoltarea imm innovative82-92
Poştaru Elvira
Partenerii comerţului exterior al Republicii Moldova93-99
Negruţă Alexandru , Guşilo Sergiu , Gribincea Alexandru , Gherghina Virgil
Rolul sistemului financiar-creditar în economia naţională99-109
Roşca Petru , Sîrbu Sergiu
Consecinţele migraţiei internaţionale a forţei de muncă110-112
Roşca Petru , Stana George
Premisele apariţiei crizelor financiare mondiale şi posibilele căi de prognozare112-126
Speianu Viorica , Maximilian Silvestru
Evoluţia factorilor ce conduc la percolarea pieţei financiare126-139
Speianu Viorica , Maximilian Silvestru
Региональные интеграционные формы в современной мировой экономике139-148
Кротенко Юрий , Толмачева Ирина
Туристическая фирма - основное звено реализации концепции маркетинга в туризме148-158
Ostrofeţ Leonid
Renta turistică - un factor eficace de dezvoltare a turismului în Republica Moldova158-162
Ostrofeţ Leonid
Economişirea în perioada de criză 162-166
Mazilu (Doman) Clara
Practici internaţionale în managementul depozitelor bancare 166-171
Soltan Ana , Curchi Aliona , Daniliuc Aliona
Declaraţiile de la Lima şi Mexic şi cel de-al XX-lea congres al instituţiilor supreme de audit171-179
Dobre Cornelia
Premizele globalizării în îndustria ospitalităţii şi turismului180-183
Burbulea Rodica , Şveţ Ecaterina
The region as a constituent part of the eu economy183-192
Belous Iosif
The peculiarities of subsidication of different regions of the EU 192-200
Belous Iosif
Uniunea Europeană-Maghreb: o asociaţie in curs de dezvoltare200-202
Bradu Mihai
The perspectives of the development of tourism în the Republic of Moldova 202-210
Munteanu Andrei
Caracteristica comparativă a metodelor şi tehnicilor manageriale utilizate în întreprinderi210-215
Taranenco Lilia
Calitatea – ca principiu de dezvolotare durabila a întreprinderilor din Republica Moldova215-219
Drăgălin Iuliana
Cooperaţia de consum din Republica Moldova în contextul globalizării219-225
Daniliuc Aliona
Analiza eficienţei activităţii finanţare a instituţiilor de învăţământ superior225-230
Cirmaci Narcis
Expres-analiza a cheltuielilor pentru ştiînţă în Republica Moldova230-233
Chistruga Marcel
Societăţile transnaţionale şi investiţiile străine directe233-237
Fondos Tatiana , Sturzu Ion
Auditul mediului-prioritate pentru instituţiile supreme de audit237-240
Sturzu Ion
Abordări generale privind competenţele autorităţilor publice locale în atragerea investiţiilor240-249
Buzdugan Adriana
Responsabilitatea socială – aspect important în dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului din Republica Moldova249-253
Efros Stela
Politici şi legislaţie în domeniul migraţiei în ue şi România253-266
Stana George
Viitorul programelor de fidelizare propulsată de social media – marketîng interactiv267-269
Lisa Galina
Dezvoltarea activităţii de tranzit internaţional al gazelor naturale pe teritoriul României. Proiectul Nabucco. Istoricul proiectului269-273
Scortescu Silvia
Moldova în Nabucco273-276
Scortescu Silvia
Rezultatele aplicării practice a metodelor Fs şi D pentru evaluarea eficienţei sistemului de gestiune în procesul de control al finanţelor societăţiilor comerciale pe acţiuni276-286
Juscu NicolaeCristian
Controlul intern şi auditul intern al entităţilor publice286-292
Telembeci Doru
Aspecte ale percepţiei elevilor de clasa a VII cu privire la sistemul legislative292-295
Lungu Cosmin
Globalizarea – condiţie primordial a dezvoltării societăţii modern295-298
Oprea Constantin-Cristian
Turismul – izvor de cultură, nu doar resursă economica298-305
Savu Cosmina-Silviana
Criza economică mondială: comentarii, opinii, prognoze305-310
Radescu Octavian
Convergenţe între progresul social şi creşterea economică311-313
Meruţa Alexandrina
Managementul activităţilor de prevenire şi combatere a fraudelor fiscal la nivel internaţional. Monografie Chişînău314-315
Ţâu Nicolae , Ulian Galina