IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "trompetă"
Şcoala franceză de trompetă — tradiţie şi inovaţie
Cârstea Sergiu
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-53. Vizualizări-1108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrări pentru trompetă ale compozitorilor din Republica Moldova
Cârstea Sergiu
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-1146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capriccio pentru trompetă şi pian de Boris Dubosarschi — o mostră de neofolclorism în creaţia componistică autohtonă
Cârstea Sergiu1, Melnic Victoria2
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-9617-6-9.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea mijloacelor tehnico-expresive ale trompetei în lucrările improvizație de Vladimir Rotaru și piesă moldovenească de concert de David Fedov
Hanganu Dumitru
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF).
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trompeta de jazz: unele aspecte ale tehnicii de interpretare în big band
Hăruță Petru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trompeta în piesele cu elemente stilistice de jazz ale lui Oleg Negruţa
Hăruță Petru
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a II-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-4461-2-9.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea mijloacelor tehnico-expre sive ale trompetei în lucrarea Improvizaţie de Vladimir Rotaru
Hanganu Dumitru
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrările pentru trom petă și pian Romanţă de O. Negruţa și Rondo de concert de A. Luxemburg: abordare interpretativă
Hanganu Dumitru, Badrajan Svetlana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trompetişti celebri ai epocii swingului şi contribuţia lor la istoria jazzului mondial
Hăruță Petru
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 19 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orchestra de jazz: evoluția și rolul trompetei
Hăruță Petru
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul trompetei în big band
Hăruță Petru, Berezovicova Tatiana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrările pentru trompetă și pian în creația compozitorilor din Republica Moldova: abordare interpretativă
Hanganu Dumitru
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concertul nr.2 pentru trompetă solo in b și pian de Oleg Negruța: particularități interpretative
Hanganu Dumitru, Badrajan Svetlana
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13