IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-23 02:16
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  nr. 1 / 2023  (1 din 4)28CZU
 2023  (1 din 4)28
Nr. 1(68) 28CZU
 2022  (4 din 4)114
Nr. 4(67) 30CZU
Nr. 3(66) 28CZU
Nr. 2(65) 25CZU
Nr. 1(64) 31CZU
 2021  (4 din 4)116
Nr. 4(63) 31CZU
Nr. 3(62) 30CZU
Nr. 2(61) 28CZU
Nr. 1(60) 27CZU
 2020  (4 din 4)124
Nr. 4(59) 27CZU
Nr. 3(58) 32CZU
Nr. 2(57) 31CZU
Nr. 1(56) 34CZU
 2019  (4 din 4)135
Nr. 4(55) 35CZU
Nr. 3(54) 33CZU
Nr. 2(53) 33CZU
Nr. 1(52) 34CZU
 2018  (4 din 4)142
Nr. 4(51) 33CZU
Nr. 3(50) 36CZU
Nr. 2(49) 31CZU
Nr. 1(48) 42CZU
 2017  (4 din 4)149
Nr. 4(47) 37CZU
Nr. 3(46) 39CZU
Nr. 2(45) 40CZU
Nr. 1(44) 33CZU
 2016  (4 din 4)166
Nr. 4(43) 37CZU
Nr. 3(42) 43CZU
Nr. 2(41) 46CZU
Nr. 1(40) 40CZU
 2015  (4 din 4)163
Nr. 4(39) 41CZU
Nr. 3(38) 38CZU
Nr. 2(37) 42CZU
Nr. 1(36) 42CZU
 2014  (4 din 4)172
Nr. 4(35) 40CZU
Nr. 3(34) 38CZU
Nr. 2(33) 45CZU
Nr. 1(32) 49CZU
 2013  (4 din 4)169
Nr. 4(31) 38CZU
Nr. 3(30) 47CZU
Nr. 2(29) 42CZU
Nr. 1(28) 42CZU
 2012  (4 din 4)160
Nr. 4(27) 64CZU
Nr. 3(26) 10CZU
Nr. 2(25) 31CZU
Nr. 1(24) 55CZU
 2011  (4 din 4)200
Nr. 4(23) 38CZU
Nr. 3(22) 38CZU
Nr. 2(21) 66CZU
Nr. 1(20) 58CZU
 2010  (4 din 4)197
Nr. 4(19) 76CZU
Nr. 3(18) 42CZU
Nr. 2(17) 38CZU
Nr. 1(16) 41CZU
 2009  (4 din 4)158
Nr. 4(15) 38CZU
Nr. 3(14) 40CZU
Nr. 2(13) 42CZU
Nr. 1(12) 38CZU
 2008  (3 din 4)109
Nr. 4(11) 35CZU
Nr. 3(10) 34CZU
Nr. 1-2(9) 40CZU
 2007  (3 din 4)100
Nr. 4(8) 56CZU
Nr. 2-3(7) 27CZU
Nr. 1(6) 17CZU
 2006  (1 din 4)32
Nr. 3-4(5) 32CZU
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2022.05.27-2026.05.27)
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole24342347983469292079343
Volume64991814934
Total2498244716451863

Vizualizări   660Descărcări   94

Conţinutul numărului de revistă

Limba română și posteritatea lui Eugeniu Coșeriu7-12
Popa Gheorghe
Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova la 75 de ani13-15
Gladchi Viorica , Dragalina Galina
Transferul neliniar cooperativ al energiei atomilor în câmpul vid al cavitații16-18

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.01

CZU: 533.92+535.8+539.12

Pîslari Tatiana
O metodă nouă de procesare: uscarea în strat suspendat a semințelor de struguri19-24

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.02

CZU: 664.844.014/019:663.26

Balan Mihail , Ţislinscaia Natalia , Dodon Adelina , Vişanu Vitali , Melenciuc Mihail , Gîdei Igor , Patraș Antoanela
Diversitatea raselor de lupoaie (orobanche cumana wallr.) în lume25-32

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.03

CZU: 582.952.6:[581.1+581.9]

Clapco Steliana
Înlăturarea poluanților textili din sisteme model prin aplicarea proceselor electrochimice33-40

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.04

CZU: 544.6:677.017:628.3

Mocanu Larisa
Impactul virusului SARS CoV-2 asupra sistemului urinar și reproductiv masculin41-48

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.05

CZU: 616.98:578.834.1:616.61/68-06

Dumbrăveanu Ion , Bradu Andrei , Arian Iurii , Munteanu (Ivanov) Mihaela , Bulai Felicia , Ceban Emil
Studiul conținutului acizilor organici din vinurile tinere „Primeur” și „Virgin” la C.V. „Cricova” S.A.49-53

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.06

CZU: 663.222:663.253.2

Borta Ion
Particularități de cultivare și procesare ale soiurilor de viță-de-vie de selecție nouă cu aromă de muscat54-60

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.07

CZU: 634.85:631.542.32:632.93

Cuharschi Mihail , Cebanu Vitalie , Taran Nicolae , Degteari Vladimir , Găină Boris
Instrumente și metode de măsurare a imaginii întreprinderii pe piață61-70

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.08

CZU: [339.138+339.137.2]:334.72

Malancea Iurie
Criza pandemică, un imbold pentru modernizarea societății moldovenești71-77

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.09

CZU: [316.6:616-036.22+316.4](478)

Ciobanu Rodica
Starea de conservare a două exemplare de Ceaslov tipărit la Dubăsari (1794) și aflate la Muzeul Eparhial Huși78-85

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.10

CZU: 069.44:22(498)(091)

Cimpianu Cristina Maria
Deportat și pierdut de NKVD. Studiu de caz: Dumitru Rotaru86-89

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.11

CZU: 94(478)

Petrencu Anatol
Ochiul interior al cunoașterii: tristețea metafizică în lirica lui Lucian Blaga90-97

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.12

CZU: 821.135.1-1.09

Verejanu Dan
Viața și moartea nefericitului Filimon de Vladimir Beșleagă: Pelerinaj spre unitate98-106

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.13

CZU: 821.135.1-31(478).09

Ivanov Nadejda
Fenomenul Mihai Cmpoi, omul din care curg cărțile precum nucile coapte din pom, toamna107-112
Strâmbeanu Andrei
Analiza caracteristicilor sistemelor de management al învățării113-119

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.14

CZU: 37.07:005+37.02:004

Ţiţchiev (Camerzan) Inga , Iamandi Veronica
Noile media şi propaganda120-126

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.15

CZU: 32.019.51:[004+654.19]

Stratan Ilbasmiș Violeta
Mijloace de expresivitate în miniatura corală Codrule, codruţule de Petru Șerban127-131

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.16

CZU: 784.4.087.68.071.1(478)

Mihalaş Mihai
Improvizația de jazz ca fenomen al artei muzicale132-137

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.17

CZU: 785.161.03

Daşevschii Veaceslav
Trompeta de jazz: unele aspecte ale tehnicii de interpretare în big band138-145

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.18

CZU: 788.1:785.161.03

Hăruță Petru
Rustic şi urban în creația lui Florentin Leancă146-150

DOI: 10.52673/18570461.21.3-62.19

CZU: 75.071.1(478)(092)

Procop Natalia
Cuvinte despre oameni ai cuvântului151-152
Luchian Tatiana
Condiția istoricului într-un spațiu marcat de clivaje identitare153-154
Xenofontov Ion
Autentic monument istorico-cultural și spiritual155-156
Xenofontov Ion
Un studiu imagologic despre Chișinău157-160
Dementieva Diana
Povestea milenară a viței-de-vie într-o expunere multiaspecuală a cercetătorilor viticultori160-161
Voineac Vasile
Medievist și paleograf notoriu. Membrul corespondent Demir Dragnev la 85 de ani162-163
Cojocaru Gheorghe , Cereteu Igor
De la modelare matematică la inteligență artificială. Membrul corespondent Constantin GAINDRIC la 80 de ani164-165
Cojocaru Svetlana , Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Urmașul lui Hippocrates, prietenul lui Herodotus. Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Baciula 85 de ani166-167
Ceban Emil , Bahnarel Ion , Xenofontov Ion