IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "Synergy"
Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre
Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Феномен невидимого и энергия мысли (Фрагмент)
Kornienko Nelli
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-1507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Театр. Cинергические рефлексии
Kornienko Nelli
Институт культурного наследия АНМ
Arta
Nr. 1(AAV) / 2011 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The competitive advantage of moldova’s wine industry at the foreign market
Ţâu Nicolae
Free International University of Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(3) / 2010 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 11 October, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-2072
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The synergy of ways (units) and methods of organization on milieu of unitary integrated informatics system informative data
Leahu Tudor
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 3 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synergetic paradigm of the development of the corporate structures theory
Bazilevici Victor, Umanţiv Iurii
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Иллюзорное и подлинное в музыке наших дней
Kliuev Alexandr
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 3 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дифференциация гражданской процессуальной формы сквозь призму синергетики и теоретического моделирования
Zub Aleksei
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(16) / 2015 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the updated model of global imbalances synergy
Luchian Ivan
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea în regiunea extinsă a Mării Negre
Popilevschi Dumitru
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategie de optimizare sinergică pentru reducerea comportamentelor agresive şi antisociale
Murariu Dănuţ
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3314-2-5.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinergetica contemporană şi probleme de lingvistică inginerească
Cijacovschi Valentin1, Sulac Sofia2, Procopciuc Vladimir1
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 1. 2011. Комрат. ISBN 978-9975-4050-9-6.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geopolitica Mării Negre: sinergii de valori și interese
Popilevschi Dumitru
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(166) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 January, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul clusterului educațional
Baciu Sergiu
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-1334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contemporary methodological approaches and theories explaining international tourism flows
Şişcan Svetlana-Zorina, Cazacu Stela
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea emoțională la școlarul mic
Moţei Elena-Ramona, Racu Iulia
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-271. Vizualizări-1175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câmpul semantic în lingvistică: abordare cognitivă. Dificultăți
Barcaru Victoria
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(150) / 2021 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clusterul educațional – oportunitate de parteneriat cu mediul economic
Baciu Sergiu
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-1312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinergia funcțională conceptuală a compartimentelor bazei informaționale unitare – factor sustenabil decisiv al dezvoltării unităților materiale economice în mediul actual al pieței
Leahu Tudor
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-81-149-1 (PDF).
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19