Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1060 26
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-18 14:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327(4+5) (4)
International relations. World, global politics. International affairs. Foreign policy (1465)
SM ISO690:2012
POPILEVSCHI, Dumitru. Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre. In: Administrarea Publică, 2019, nr. 1(101), pp. 143-146. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489

Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre

Risks and threats in the extended Black Sea region

Риски и угрозы в расширенном регионе Черного моря

CZU: 327(4+5)

Pag. 143-146

Popilevschi Dumitru
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
 
Disponibil în IBN: 12 martie 2019


Rezumat

Following the stability after the Cold War, geopolitical problems are threatening again this region. The Black Sea Region may be regarded as a turntable between South-East Europe, Central Asia and the Middle East. The place itself is a mixture of political, economic and military interests, not only of the regional states, but also of the more influential global actors. A complex, flexible combination of these interests is apt to provide security in this area. The countries in the Black Sea Region have constantly been in search of cooperation formulas meant to improve bilateral relations and preserve the security background in the area.

După stabilitatea de după Războiul Rece, problemele geopolitice amenință din nou această regiune. Regiunea Mării Negre poate fi privită ca o punte între Europa de Sud-Est, Asia Centrală și Orientul Mijlociu. Locul în sine este un amestec de interese politice, economice și militare, nu numai ale statelor regionale, ci ale actorilor globali mai influenți. O combinație complexă și flexibilă a acestor interese este capabilă să ofere securitate în acest domeniu. Țările din regiunea Mării Negre au căutat în permanență formule de cooperare menite să îmbunătățească relațiile bilaterale și să păstreze mediul de securitate din zonă

Cuvinte-cheie
Black Sea, Synergy, Potential, culture, traditionalism, interference, confluence.,

Marea Neagră, sinergie, potenţial, cultură, tradiţionalism, interferențe, confluenţe.