IBN
Close

55Publicaţii

344Descărcări

30245Vizualizări

Sulac Sofia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 52.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 43

2024 - 1

Preîntâmpinarea și corijarea greșelilor tipice la învățarea limbilor
Chirdeachin Alexei , Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Găgăuzia: limbă, istorie, cultură.Consacrată celei de-a 50-a aniversări a „Dicţionarului găgăuz-rus-moldovenesc“
2024. Chişinău. ISBN 978-9975-83-288-5.
Disponibil online 18 April, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 4

Über vorteile und potenzielle schwierigkeiten der projektarbeit im fremdsprachunterricht
Fazli Lidia , Sulac Sofia
Comrater Staatliche Universität
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 6. 2023. Комрат. ISBN 978-9975-3616-2-0.
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anglizismen in deutschsprachigen schriftlichen werbetexten
Casim Dmitrii , Sulac Sofia
Comrater Staatliche Universität
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 6. 2023. Комрат. ISBN 978-9975-3616-2-0.
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul extralingvistic al pregătirii profesionale în domeniul limbilor străine
Chirdeachin Alexei , Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы заимствования в лексике и специфика терминологического заимствования
Сулак Софья12
1 Комратский государственный университет,
2 Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 6. 2023. Комрат. ISBN 978-9975-3616-2-0.
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Probleme de predare a literaturii straine și rolul ei in didactica limbii (coraport intre activitați de contact direct și individuale)
Chirdeachin Alexei , Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о роли художественной литературы в обучении иностранному языку как специальности
Кирдякин Алексей1 , Сулак Софья12
1 Комратский государственный университет,
2 Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Вопросы фонетики в научно-исследовательском и образователь-ном контексте
Кирдякин Алексей , Бабырэ Никанор , Сулак Софья
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 25 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фразеологические единицы гагаузского, русского и немецкого языков с анимационным компонентом
Сулак Софья
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 26 February, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Phänomen von denglish als wissenschaftstrend
Milcan Elena , Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale de formare a competenţelor comunicative orale în contextul didacticii traducerii
Chirdeachin Alexei , Babâră Nicanor , Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Dificultăți tipice ale studenților vorbitori de limbă română la însușirea materialului aferent compartimentelor limbii (microstudiu de sinteză)
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor1 , Sulac Sofia1 , Babără Eugenia2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de continuitate între învățământul preuniversitar și cel universitar în predarea–învățarea pronunției limbilor străine în cadrul formării și dezvoltării competențelor comunicative
Chirdeachin Alexei , Babâră Nicanor , Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 25 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching, Learning and Assessment as Components of Didactic Process in the Context of Formation and Development of Oral Communicative Competences
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor2 , Sulac Sofia2 , Babără Eugenia3
1 Taraclia State University “Grigore Tsamblack”,
2 Comrat State University,
3 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6. 2019. Taraclia. ISBN 978-9975-9568-8-8.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de predare-învățare a foneticii în cadrul glotodidacticii universitare în contextul formării şi dezvoltării competenţelor comunicative (Microstudiu de sinteză)
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor1 , Sulac Sofia1 , Usatîi Larisa2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Социолингвистический аспект в развитии отраслевых словарей в контексте тенденций к мировой интеграции
Сулак Софья12 , Милкан Елена2
1 Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-1462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

N.Baboglu -Gagauz halkinin süünmaz yildizi. Yazicinin yaratmalari gagauz literaturasinda
Sulac Sofia , Kopuşçu Mariya
Gagauziya M.V.Maruneviçin Adina Bilim-Aarastirma Merkezi
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi de predare-învăţare a pronunţiei limbilor străine pentru scopuri specifice în cadrul formării şi dezvoltării competenţelor comunicative orale
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor1 , Sulac Sofia1 , Babără Eugenia2 , Usatîi Larisa2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de coraport între evaluarea competenţelor comunicative orale şi organizarea materialului de limbă în contextul predării-învăţării limbilor străine
Chirdeachin Alexei , Babâră Nicanor , Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea predării–învăţării de pronunţie a limbilor străine în curriculumul şcolar în contextul formării şi dezvoltării competenţelor de comunicare orală (ciclul gimnazial)
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor2 , Sulac Sofia2 , Usatîi Larisa3
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Comrat,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea predării–învăţării de pronunţie a limbilor străine în curriculumul şcolar în contextul formării şi dezvoltării competenţelor de comunicare orală (ciclul primar)
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor2 , Sulac Sofia2 , Usatîi Larisa3
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Comrat,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о применении инновационных технологий в развитии коммуникативных компетенций в процессе преподавания иностранных языков
Кирдякин А. , Бабырэ Н. , Сулак Софья , Бабырэ Евгения
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1057
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Particularităţi de evaluare în contextul formării şi dezvolării competenţelor comunicative în cadrul didacticii limbilor
Chirdeachin Alexei , Babâră Nicanor , Babără Eugenia , Sulac Sofia
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phänomen «fachsprache» als wissenschaftstrend 
Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-1227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de organizare a materialului de limbă sub aspect de formare a competenţelor comunicative în cadrul predării limbilor străine
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor2 , Sulac Sofia2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль пословиц в этическом и эстетическом воспитании в образовательном процессе
Sulac Sofia , Bratunova Elena
Universitatea de Stat din Comrat
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Polysemie und homonymie als erscheinungsformen der asymmetrie des sprachlichen zeichens
Константинова Анастасия , Милкан Елена , Сулак Софья
Комратский государственный университет
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2016. Комрат 2016г. .
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-1379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de predare a pronunţiei limbilor străine în contextul pedagogic actual şi al prevederilor legislative
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor2 , Sulac Sofia2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Semantical value of phrasal verbs. Their structure and peculiarities of their translation
Sulac Sofia , Nicolaeva Parascovia
Comrat State University
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3145-3-4.
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Билингвальный подход при обучении студентов неязыковых вузов переводу языков для специальных целей
Сулак Софья
Комратский государственный университет
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9.
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 9

Neologisms and their criteria at the synchronic analysis
Куртова Елена , Сулак Софья
Комратский государственный университет
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0.
Disponibil online 14 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale de formare a competenţelor comunicative orale în contextul studierii limbilor străine
Chirdeachin Alexei , Babâră Nicanor , Sulac Sofia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wörter und gegenwörter. antonyme in der deutschen sprache
Chisacova Irina , Sulac Sofia
Comrater Staatliche Universität
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2015. Комрат 2015г. .
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-54. Vizualizări-1346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование языка студентами экономического факультета для специальных целей
Сулак Софья , Куртова Елена
Комратский государственный университет
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2015. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-000-3.
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые проблемы при составлении двуязычных отраслевых словарей (на примере русского и гагаузского языков)
Сулак Софья
Комратский государственный университет
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2015. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-000-3.
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О концепции составления англо-русско-гагаузского словаря экономических терминов
Сулак Софья
Комратский государственный университет
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0.
Disponibil online 14 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О роли слова и терминов и их значении при составлении двуязычных отраслевых словарей
Сулак Софья
Комратский государственный университет
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2015. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-000-3.
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Песня как мотивационный инструмент на уроках иностранного языка
Братунова Елена , Милкан Елена , Сулак Софья
Комратский государственный университет
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2015. Комрат 2015г. .
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Языки для специальных целей как порождение новых отношений в евроинтеграционном процессе
Сулак Софья , Милкан Елена
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Didaktische aspekte beim fachsprachenerwerb: arbeit an fachtexten
Sulac Sofia
Comrater Staatliche Universität
Știință, educație, cultura
2014. Comrat. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационные аспекты в контексте обучения языкам для специальных целей
Сулак Софья1 , Пиатковска Кинга2
1 Комратский государственный университет,
2 Варшавский университет
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 2. 2014. Комрат. .
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О значении концептуальной оболочки термина при составлении терминологических словарей
Сулак Софья
Комратский государственный университет
Știință, educație, cultura
2014. Comrat. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Язык для специальных целей: реалии и перспективы
Сулак Софья
Комратский государственный университет
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 2. 2014. Комрат. .
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Phonetische erscheinungen in der vergleichenden. Typologie der gesprochenen fremdsprache und der muttersprache
Sulac Sofia
Comrater Staatliche Universität
Intertext
Nr. 3-4(27) / 2013 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 18 February, 2014. Descarcări-22. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные проблемы изучения терминологии. Термин и его концепт
Сулак Софья
Комратский государственный университет
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о прикладном аспекте фонетических исследований (обусловленность лексико-грамматического строя, лингводидактика, перевод)
Кирдякин Алексей123 , Бабырэ Никанор123 , Сулак Софья123
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет,
3 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
2013. Comrat. ISBN N/A.
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Логико-концептульный анализ терминологии в прикладном аспекте
Сулак Софья
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
2013. Comrat. ISBN N/A.
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Die rolle der nonverbalen kommunikation in der kultursprache
Sulac Sofia1 , Babâră Nicanor2 , Chirdeachin Alexei3
1 Comrater Staatliche Universität,
2 Staatliche Universität Moldawien,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
2012. Comrat. ISBN N/A.
Disponibil online 24 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 7

Die besonderheiten der phonetischen interferenzen und mischprozesse in der gesprochenen fremdsprache
Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinergetica contemporană şi probleme de lingvistică inginerească
Cijacovschi Valentin1 , Sulac Sofia2 , Procopciuc Vladimir1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 1. 2011. Комрат. ISBN 978-9975-4050-9-6.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 55