IBN
Close
Popilevschi Dumitru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

Neutralitatea Republicii Moldova – pilon al statalității, independenței și integrității teritoriale
Popilevschi Dumitru
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Teoria și practica administrării publice
Ediția 27. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-698-9.
Disponibil online 5 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Impactul conflictului armat ruso-ucrainean asupra securității naționale a Republicii Moldova
Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(188) / 2022 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-47. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Istoriografia relaţiilor de cooperare Republica Moldova – NATO
Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre
Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-1058
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea în regiunea extinsă a Mării Negre
Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea oportunităților Programului Parteneriatul pentru Pace - factor de consolidare a relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord
Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea oportunităţilor programului parteneriatului pentru pace – factor de consolidare al relaţiilor de cooperare cu organizaţia tratatului Atlanticului de Nord
Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Geopolitica Mării Negre: sinergii de valori şi interese
Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Administrarea Publică
Nr. 3(83) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 3 October, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geopolitica Mării Negre: sinergii de valori și interese
Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(166) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 January, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-1098
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective ale securităţii naţionale la limita bazinului Mării Negre în contextul geopolitic şi geostrategic al securităţii globale
Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Administrarea Publică
Nr. 2(82) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 22 May, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10