Managementul clusterului educațional
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
901 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-30 13:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.07:005.6 (10)
Management aspects of educational institutions (164)
Quality management. Total quality management (TQM) (107)
SM ISO690:2012
BACIU, Sergiu. Managementul clusterului educațional. In: Revistă de știinţe socioumane . 2019, nr. 2(42), pp. 62-69. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Managementul clusterului educațional

Educational cluster management

CZU: 37.07:005.6

Pag. 62-69

Baciu Sergiu
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 septembrie 2019


Rezumat

În articol se elucidează importanța și modul de organizare, funcționare a clusterului educațional.

The article elucidates the importance and the way of organizing, functioning of the educational cluster.

Cuvinte-cheie
comunitate, parteneriatul şcoală-agenți economici, cluster educațional, capitalul uman, sinergie,

community, school partnership-economic agents, educational cluster, human capital, Synergy